Пам'ятка першокурсника

Зміст статті

 

Органи студентського самоврядування

Студентський Сенат Академії – є органом студентського самоврядування академії, що діє в формі молодіжної громадської організації.
Мета: задоволення та захист законних соціальних, творчих і інших спільних інтересів і прав студентства ВНЗ, забезпечення виконання ними своїх обов'язків і сприяння гармонійному розвитку особистості молодої людини, формування у неї навичок майбутнього організатора, керівника.
Задачі:

 • забезпечення та захист прав й інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 • підтримка, сприяння в роботі та створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • сприяння вторинній зайнятості студентів і працевлаштуванню випускників;
 • організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ, молодіжними й іншими громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємницькими та міжнародними структурами тощо;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Структура:
Найвищим керівним органом Сенату є Конференція, яка призначається раз на рік.
Виконавчим органом протягом року є Президія, до складу якої входять:

 • Голова Сенату;
 • Заступники Голови Сенату;
 • Керівники Секторів.

Сектори – постійно діючі підрозділи: навчально-науковий, інформаційний, здоров`я та спорту, зсоціального захисту, культурно-масовий. Сектори самостійно планують свою діяльність, яка ґрунтується на загальній Програмі діяльності Сенату.