Пам'ятка першокурсника

Зміст статті

Інформаційні ресурси Академії у мережі Інтернет

В Українській інженерно-педагогічній академії побудована розвинена комп'ютерна інфраструктура, яка допомагає студентам вчитися і відпочивати. Електронні ресурси різноманітні та численні, посилання на найзначущі з них приведені нижче.
Офіційний сайт (http://uipa.edu.ua) УІПА найповніше описує структуру і діяльність академії. Він розвивається в двох мовних версіях –українській і російській. На офіційному сайті представлені посилання на інші електронні ресурси, опис спеціальностей, а також контактна інформація підрозділів і керівництва академії.

Web-доступ до автоматизованої системи управління академією (http://uo.uipa.edu.ua/) дозволяє подивитися розклад занять будь-якої групи або викладача, є також пристосований для мобільного телефону варіант свого розкладу. Після авторизації видно навчальний план, студенти та їх батьки можуть перевірити екзаменаційні і залікові оцінки. На кожного студента академії створюється персональна карта, в якій зібрані загальні дані, успішність і відгуки викладачів. Ця карта, покликана полегшити пошук роботи випускникам УІПА і одержати зворотний зв'язок про якість підготовки з метою її удосконалення.

Електронний каталог бібліотеки (http://library.uipa.edu.ua) УІПА служить для пошуку видань в бібліотеці. Автоматизація значно спрощує це не завжди просте заняття. Після того, як видання знайдено, за ним можна відправлятися на один з абонементів. Більшість книг існує тільки в паперовому варіанті, але для багатьох видань, авторами яких є викладачі УІПА, є й електронні версії. Щоб їх одержати, необхідно пошукати в повнотекстових електронних ресурсах бібліотеки, доступ до яких відкритий тільки в локальній мережі академії.

Більшість навчально-методичних матеріалів, крім паперового вигляду, доступні в електронному через сайт дистанційного навчання (http://cdo.uipa.edu.ua ). Доступ до нього мають тільки викладачі та студенти УІПА, студентам «Логін» і «Пароль» видаються на початку першого курсу. У разі втрати пароля необхідно звернутися в центр інформаційних технологій. Пошук методичних матеріалів ведеться в такій послідовності: факультет, кафедра, назва предмета. Всередині предмета файли чітко і одноманітно структуровані. При наявності електронного комплексу для вашого предмету матеріалами можна користуватися поряд з паперовими, навіть і не приходячи в реальну (не віртуальну) бібліотеку.

Внутрішній сайт (http://local.uipa.edu.ua) доступний тільки з комп'ютерів усередині академії. Він містить різноманітну службову інформацію, інструкції з налаштування комп'ютерів для доступу до електронних ресурсів академії, а також підборку безкоштовних програм.

Студентський сайт (http://student.uipa.kharkov.ua) створений для студентів. Ви можете брати участь в його наповненні. На ньому представлені матеріали про студентську самодіяльність, досягнення спортсменів академії, а також роботи студентів. Давайте разом зробимо його цікавим і корисним для всіх студентів!


Щоб отримати доступ до електронних ресурсів, знаходячись в стінах УІПА, не обов'язково шукати комп'ютерний клас з вільним доступом. Якщо Ви щасливий володар ноутбука, то підключитися до локальної комп'ютерної мережі УІПА і Internet можна за технологією Wi-Fi. Точки доступу є у всіх корпусах і називаються pub.uipa. Підключення не потребує пароля і є безкоштовним.

Науково-дослідна робота
Науково-дослідна частина: головний корпус, 2-ий поверх, тел.: 733-7 8-57

Якщо Ви мрієте стати науковцем, дослідником, створювати нові технології чи матеріали, то починайте займатися науково-дослідною роботою вже з першого курсу!
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним з найважливіших чинників, які формують творчу особистість майбутнього інженера-педагога. Організація цієї роботи здійснюється на підставі «Положення про науково-дослідну роботу студентів» і охоплює всі етапи навчання в академії.
На першому курсі в рамках дисципліни «Введення в спеціальність» Ви знайомитеся з науковими напрямками роботи кафедр, з тематикою науково-дослідних робіт, які виконуються силами викладачів випускаючої кафедри. Таким чином, Ви вже на першому курсі маєте можливість замислитись щодо свого місця в науковій роботі кафедри.
Але на першому та другому курсах більша частина НДРС зосереджена в студентських наукових гуртках на загальних кафедрах: вищої математики, фізики, хімії, теоретичної механіки та опору матеріалів, педагогіки, політології та української мови, іноземних мов. Ви маєте можливість вибрати гуртки та поглибити свої знання в тих дисциплінах, які суттєво впливають на якість професійної підготовки майбутнього фахівця.
Щорічно підсумки цієї роботи підбиваються під час проведення Всеукраїнської олімпіади з загальних та спеціальних дисциплін. Перший етап олімпіад відбувається в академії. До участі в ньому запрошуються всі бажаючі. Переможці першого етапу беруть участь у другому всеукраїнському етапі олімпіад, які відбуваються в вищих навчальних закладах України.
Для того, щоб записатись до відповідного гуртка Вам достатньо звернутися до викладача, який веде заняття з дисципліни, або до викладача спеціальної кафедри, відповідального за організацію студентської наукової роботи на кафедрі.

ЦЕНТР «КАР'ЄРА» (працевлаштування випускників)

Працевлаштування випускників академії здійснюється відповідно статті 52 Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» та статті 197 Кодексу законів України про працю, Центром працевлаштування випускників.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. №266 «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» формується державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.
Ректор академії після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладає з ними угоду про підготовку фахівців з вищою освітою, у відповідності з яким студенти зобов'язуються після закінчення академії відпрацювати 3 роки за направленням.
Згідно наказу ректора академії створюються постійно діючі групи з працевлаштування випускників.
Центром працевлаштування випускників та відповідальними від факультетів та кафедр створюється банк вакансій для випускників академії.
  Студенти також мають можливості самостійного пошуку роботи та за допомогою створеного в академії веб-порталу «Працевлаштування студентів» (http://uo.uipa.edu.ua/).
За допомогою Центру працевлаштування випускників проводиться робота з адаптації молодих спеціалістів на першому робочому місці, різноманітні семінарські та тренінгові заняття, організується участь випускників в ярмарках вакансій. Для випускників академії проводяться збори, групові та індивідуальні співбесіди з метою ознайомлення їх з правами, обов'язками, соціальними гарантіями, компенсаціями та відповідальністю при працевлаштуванні.
Представники Центру працевлаштування випускників проводять консультації, ознайомлюють студентів з вакансіями та повідомляють про вимоги роботодавців до кандидатів.
У січні на профілюючих кафедрах здійснюється попередній розподіл випускників, а в березні, квітні відбувається персональний розподіл.
Після закінчення академії випускники отримують направлення на місце працевлаштування і офіційно повідомляють про працевлаштування.