Проведено круглий стіл на тему «Науково-дослідна робота від студента до молодого вченого»

 24 березня 2015 року в Українській інженерно-педагогічній академії Радою молодих вчених за сприяння кафедри Педагогіки та методики професійного навчання УІПА було проведено круглий стіл на тему «Науково-дослідна робота від студента до молодого вченого» за участю представників педагогічних вузів України.

 24 березня 2015 року в Українській інженерно-педагогічній академії Радою молодих вчених за сприяння кафедри Педагогіки та методики професійного навчання УІПА було проведено круглий стіл на тему «Науково-дослідна робота від студента до молодого вченого» за участю представників педагогічних вузів України.

Під час проведення круглого столу було обговорено ряд актуальних питань забезпечення високої якості науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених, а також виділено тенденції розвитку науково-дослідної роботи молодих вчених, які властиві сучасній парадигмі економіки знань.

У першу чергу, крім дефіциту державного фінансування, це:

- недостатні кількісні показники та якість роботи вітчизняних учених у загальносвітовому контексті, що віддзеркалюється у низьких показниках цитування й інтегральних індексах стану розвитку вітчизняної науки; становище у цій сфері потребує кардинального поліпшення;

- наявність розриву між трьома головними складовими наукової системи – секторами академічним, підприємницьким і вищої освіти;

- слабка інтеграція української науки на рівні установ та окремих колективів і дослідників у світовий науковий процес;

- невисокий ступінь використання експортного потенціалу вітчизняної науково-освітньої галузі в інтересах усього суспільства і держави;

- продовження відпливу за кордон перспективних наукових кадрів;

- за рівнем фінансування дослідно-інноваційної діяльності вітчизняна вища школа значно поступається реальній практиці розвинених країн.