Конкурс ораторської майстерності «Public Speaking Contest»

27 квітня кафедрою іноземних мов УІПА було проведено конкурс ораторської майстерності «Public Speaking Contest» серед студентів академії. Захід сприяв удосконаленню рівня вільного володіння англійською мовою (насамперед, у царині ораторської майстерності), розвитку навичок усного мовлення, підвищенню рівня духовного потенціалу й ерудиції, заохоченню самостійності, креативності та внутрішньої свободи студентів закладу.

Студенти дізналися, як зробити публічну промову ефективною, критично та професіонально оцінили свої власні виступи та виступи конкурентів. Усі учасники відзначили актуальність, цікавість і високий рівень організації та проведення заходу.

Найкращі оратори за версією журі, яке складалося з викладачів кафедри, та за версією самих конкурсантів отримали пам’ятні дипломи.