Пленарне засідання 51 студентської наукової конференції

25 листопада в актовій залі УІПА відбулося Пленарне засідання 51 студентської наукової конференції.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи Лазарєв М.І. Він передав присутнім поздоровлення ректора академії Коваленко О.Е. з початком роботи конференції та побажання успіхів у науковій роботі.

У своєму виступі проректор з наукової роботи ознайомив присутніх з науковими досягненнями студентів та молодих учених, закликав активно залучатися до наукової діяльності, робити гідний внесок у створення сучасного іміджу академії.

Кращі з переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016/2017 н.р. у своїх доповідях ознайомили присутніх з результатами своїх досліджень.

Головіна Діана, студентка гр.ДКІ-ПОК15+ПОПг15 під науковим керівництвом к.пед.н., доц. каф. ПМПН Бєлікової В.В. досліджувала колективну творчість як засіб виховання комунікативної культури у майбутніх інженерів-педагогів.

З результатами дослідження нейромережевої  системи управління електроприводом скипової підіймальної установки під науковим керівництвом доц. каф. АЕП Василець Т.Ю. присутніх ознайомила Іщенко  Вікторія, студентка гр. ДЕА-ПОЕм16 маг.

Студент гр. ДТ-ПОХ14 Яковлєв Сергій під науковим керівництвом  к.хім.н., завідувача кафедри ХХТ Александрова О.В. проводив дослідження впливу індивідуальних психофізіологічних факторів на вибір раціону харчування студента.

Студентка гр. ДМП-Пс-16маг. Лисенко Карина ознайомила аудиторію з гендерними особливостями емоційного інтелекту. Науковий керівник роботи к.філол.н., доц. каф. ФУтаП Чуєшкова О.В.

Присутні із задоволенням сприйняли емоційну доповідь студентки гр. ДМП-ПС16маг Ільєнко Ірини щодо використання інноваційних технологій у викладанні психології в системі вищої освіти. Робота виконувалася під науковим керівництвом  д.псих.н., зав. кафедри практичної психології Соколової І.М.

Роботу 51 студентської наукової конференції буде продовжено на секційних засіданнях кафедр академії.