Захист дипломних проектів студентів групи ДТ- Ш15 мг

24 січня 2017р. на базі гуртожитку №1 Української інженерно-педагогічної академії відбувся захист дипломних проектів (робіт) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентів групи ДТ- Ш15 мг Коробко Д.Р., Мошенської Ю.С., Печури Л.В., Сови І.О.

Наукові керівники – Литвин О.О., Нікуліна А.В.

Студенти продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки зі спеціалізації: «Конструювання і технології швейних виробів».

Дипломні проекти (роботи) відзначалися грамотним виконанням усіх розділів, оригінальністю, креативністю та самостійним творчим мисленням.

Також спостерігався індивідуальний творчий почерк і авторська манера виконання колекції моделей одягу.

Екзаменаційна комісія об’єктивно оцінила рівень підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти, актуальність тематики та науково-технічний ступень; відповідність їх сучасному стану науки та виробництва; позитивні моменти та незначні недоліки у підготовці фахівців. Та побажала, щоб знання і вміння, отримані під час навчання, допомогли випускникам не тільки реалізуватися у сфері роботи, а й дали поштовх до кар’єрного зростання в майбутньому.