Наукова діяльність

Науково-дослідна робота студентів.

Для організації науково-дослідної роботи студентів (НДРС) в академії створено Раду Академії по НДРС, головою якої є проректор з наукової роботи, на кожному факультеті створено факультетські ради з НДРС під головуванням деканів.

 

Різними формами науково-дослідної роботи в академії займаються більше 50% студентів денної форми навчання. До виконання НДР залучено понад 100 студентів, з них з оплатою праці – 19 осіб.

 

Опубліковано 489 статей і тез доповідей за участю студентів, більшість з них – 481 публікацію студенти виконали самостійно.

Студенти УІПА активно брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (Конкурс). В академії було проведено перший тур конкурсу в рамках XLVIII студентської наукової конференції. В роботі 25 секцій взяли участь 925 студентів, зроблено 552 доповіді під керівництвом викладачів. Тези кращих 522 доповідей видано 8 окремими збірниками. Рішенням конкурсної комісії академії 117 студентів були визнані переможцями I туру Конкурсу. За результатами першого туру до базових вузів для участі у другому турі Конкурсу було направлено 105 найкращих робіт. Отримано 29 запрошень для участі у підсумкових конференціях. Переможцями Конкурсу стали 22 студента. 

 

За високою активністю студентів проводиться I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних і спеціальних дисциплін. В рамках I етапу в стінах академії проведено 17 олімпіад з навчальних і 18 олімпіад зі спеціальних дисциплін, в яких брали участь близько 30 відсотків від загального контингенту студентів, які навчаються за денною формою.

 

115 кращих студентів взяли участь у 35 олімпіадах другого етапу та вибороли 6 призових місць.