Екскурсiя до музею кави

В межах теми «Методика Формування Здоров'язберiгаючоi компетентостi майбутнiх iнженерiв-технологiв харчовоi галузi» кафедрою харчових та хiмiчних технологiй було органiзовано професiйно направлену екскурсiю до музею кави для студентiв 1-го курсу навчання.

Майбутнi фахiвцi iз захопленням слухали iсторiю створення кави, видiв ii обробки та приготування. Вони дослiдили можливi запахи кавових зерен та провели дегустацiю кавових напоiв.