Система внутрішнього забезпечення якості

1.  Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  (систему внутрішнього забезпечення якості) Української інженерно–педагогічної академії

2. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Українській інженерно–педагогічній академії