Тріщ Роман Михайлович

Тріщ Роман Михайлович вступив до УІПА у 1991 р. на спеціальність 7.01010107 «Технологія та обладнання механоскладального виробництва». У 1996 р. захистив кваліфікаційну роботу.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію в НТУ «ХПІ».

У 2008 р. захистив докторську дисертацію за темою «Система автоматичного управління точністю механічної обробки на токарних станках» в Київському національному університеті технологій та дизайну.

На даний момент працюю на кафедрі «Охорони праці, стандартизації та сертифікації» на посаді завідувача кафедрою, професора.

У колі моїх інтересів управління якістю, стандартизація, сертифікація.