Резніченко Олена Миколаївна

Резніченко Олена Миколаївна вступила до УІПА у 1998 р. на спеціальність «Професійне навчання. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв». У 2003 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою «Роль педагога як управлінця».

У 2011 р. захистила  кандидатську дисертацію за темою «Організація позааудиторної виховної роботи у вищих технічних навчальних закладах України (друга половина XX ст.)» в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

На даний момент працюю на кафедрі охорони праці, стандартизації та сертифікації на посаді асистента.

У колі моїх інтересів педагогічні дослідження.