Пархоменко Олена Степанівна

Пархоменко Олена Степанівна вступила до УІПА у 1995 р. на спеціальність 7(8).01010430 «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент». У 2001 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою «Проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів на енергетичних підприємствах».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Державне регулювання дивідендної політики підприємств» в Харківскьому національной університеті ім. В.Н. Каразіна.

На даний момент працюю на кафедрі Економіки підприємницької та освітньої діяльності УІПА на посаді доцента.

У колі моїх інтересів питання корпоративного управління, управління прибутком підприємства, економіка енергетики.