Обидєннова Тетяна Сергіївна

Обидєннова Тетяна Сергіївна вступила до УІПА у 2002 р. на спеціальність «Менеджмент організацій». У 2007 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою «Розробка стратегії переходу до сучасних принципів функціонування підсистеми розвитку персоналу підприємства ХДПЗ ім. Т.Г. Шевченко».

Вступила до УІПА у 2011 р. на спеціальність «Управління навчальними закладами». У 2012 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою  «Управління педагогічним колективом з використанням інноваційних технологій (на прикладі факультету ЕУОТ УІПА)».

На даний момент працюю на кафедрі Менеджменту на посаді асистента.