Купріянов Олександр Володимирович

Купріянов Олександр Володимирович вступив до УІПА у 1984 р. на спеціальність «Технологія та обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні». У 1994 р. захистив кваліфікаційну роботу за темою «Виготовлення високоточних з’єднань».

У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Технологічне зниження енерговитрат при складанні з термодією в ХПІ».

На даний момент працюю на кафедрі Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва на посаді  доцента.

У колі моїх інтересів складання з термодією, селективне складання, розрахунок розмірних ланцюгів, моделювання процесів технології машинобудування, комп’ютерні технології.