Павлова Ганна Олексіївна

Павлова Ганна Олексіївна вступила до УІПА у 1993 р. на спеціальність 7.01010107 «Професійне навчання. Технологія і обладнання механоскладального виробництва». У 1998 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою «Дослідження складання корпусу диференціала з зубчастим венцем метою зменшення ресурсозбереження»

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка нормативного забезпечення технологій складання з’єднань з натягом при індукційному нагріві» в КНУТД м. Київ.

На даний момент працюю на кафедрі Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва на посаді доцента.

У колі моїх інтересів питання стандартизації, сертифікації та управління якістю в галузях машинобудування та легкої промисловості; технології комп’ютеризованого інтегрованого виробництва.