Петренко Андрій Миколайович

Петренко Андрій Миколайович вступив до УІПА у 1998 р. на спеціальність «Технологія та устаткування зварювання». У 2002 р. захистив кваліфікаційну роботу за темою «Дослідження експлуатаційних та технологічних властивостей дисперсійно-зміцнюваних низьковуглецевих наплавлень».

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення зносостійкості та технологічної міцності зносостійких сталей системи C-Cr-Mn-Ti-Si» у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

На даний момент працюю на кафедрі Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва на посаді старшого викладача.

У колі моїх інтересів: розробка та дослідження перспективних економнолегованих наплавлень. Зв’язок структури та триботехнічних властивостей матеріалів. Прогнозуваання властивостей зносостійких матеріалів з використанням «штучних нейронних мереж», компьютерне моделювання процесів формування структури та властивостей матеріалу при зварюванні чи наплавленні.