Резніченко Микола Кирилович

Резніченко Микола Кирилович вступив до УЗПІ у 1970 р. на спеціальність «Піднімально-транспортні машини», кваліфікація – інженер-механік. У 1976 р. захистив кваліфікаційну роботу за темою  «Удосконалення механізму пересування мостового крана вантажопідйомністю 50/12,5 тон».

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследование работы и построение схемы расчета монорельсового пути таврового профиля» у спеціалізованій вченій раді Харківського інженерно-педагогічного інституту. 

У 2007р. захистив докторську дисертацію за темою «Технологічні основи забезпечення якості і енергозбереження в процесах збирання та розбирання з індукційним нагрівом», у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

На даний момент працюю на кафедрі Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, на посаді завідувача кафедрою.

У колі моїх інтересів питання пов’язані з енергозберігаючими технологіями та вдосконалення процесів складання та розбирання з індукційним нагрівом.