Мельниченко Олександр Анатолійович

Мельниченко Олександр Анатолійович вступив до УЗПІ у 1958 р. на спеціальність «Технологія машинобудування та металорізальні верстати». У 1964 р. захистив дипломний проект за темою «Технологія обробки корпусної деталі».

У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження точності обробки деталі на агрегатних верстатах».

У 2000 р. захистив докторську дисертацію за темою «Теоретичні основи керування якістю агрегатованого металорізального обладнання».

На даний момент працюю на кафедрі Металоріжучого обладнання і транспортних систем на посаді професора.

У колі моїх інтересів проблеми точності верстатобудування.