Кондратюк Олександр Леонидович

Кондратюк Олександр Леонидович вступив до УІПА у 1990 р. на спеціальність «Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні». У 1995 р. захистив кваліфікаційну роботу за темою «Розробка агрегатного верстата для обробки корпусної деталі».

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення ефективності силових головок для обробки отворів малого діаметра за рахунок застосування електромагнітного приводу подач Д64.050.12 НТУ «ХПІ».

На даний момент працюю на кафедрі Металоріжучого обладнання і транспортних систем на посаді доцента.

У колі моїх інтересів фінішна обробка складно профільних поверхонь за рахунок керування рухами.