Савченко Володимир Миколайович

Савченко Володимир Миколайович вступив до УІПА у 1993 р. на спеціальність «Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок». У 2000 р. захистив кваліфікаційну роботу за темою «Моделювання параметрів п’єзорезонансних пристроїв на ПЕОМ».

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Керовані п’єзорезонансні пристрої на основі кварцових резонаторів із однобічним масонавантаженням і між електродним зазором» в Спеціалізованій Вченій Раді Д64.062.07 Національного аерокосмічного університету «ХАІ» ім. М.Є. Жуковського.

На даний момент працюю на кафедрі Радіоелектроніки та комп’ютерних систем на посаді старшого викладача.

У колі моїх інтересів впровадження інформаційних технологій в учбовий процес та документообіг, системи компютерної математики, програмування.