Антоненко Наталія Сергіївна

Антоненко Наталія Сергіївна вступила до УІПА у 1999 р. на спеціальність 6.010104.29 «Професійне навчання. Автоматизовані системи управління промисловими установками». У 2004 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою «Синтез ітераційної двоканальної системи управління, що відтворює із самонастроюванням точного канал».

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Метод защиты приемных трактов бортовых радиотехнических систем от воздействия мощных энергетических излучений и практические устройства его реализации» в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

На даний момент працюю в УІПА на кафедрі Систем управління технологічними процесами і об’єктами на посаді асистента.

У колі моїх інтересів виконання обов’язків заступника декана факультету з виховної роботи.