Попова Тетяна Іванівна

Попова Тетяна Іванівна вступила до УІПА у 1992 р. на спеціальність «Технологія легкої промисловості». У 1997 р. захистила кваліфікаційну роботу за темою «Проект учбового кабінету «конструювання» для ПТУ з розробкою системи активних методів навчання на основі індивідуального підходу».

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні умови організації виробничої практики у професійно-технічних училищах швейного профілю в Україні (друга половина ХХ століття)» в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди. 

На даний момент працюю в Українській інженерно-педагогічній академії на посаді доцента.

У колі моїх інтересів вивчення питань, щодо стану розвитку та вдосконалення швейної галузі.