Сертифікати за участь у Круглому столі «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11-12 березня 2021 року

Перелік та посилання на сертифікати за участь у Круглому столі «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11-12 березня 2021 року

Marek FRANKOWICZ сертифікат № UEPA-RT2-2021-001

Ольга АГЄЄВА / Оlha AHEIEIVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-002

Олена АЛАТАЄВА / Olena ALATAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-003

Катерина АЛЄКСЄЄВА / Kateryna ALIEKSIEIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-004

Ірина АНДРОЩУК / Iryna ANDROSHCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-005

Людмила АНТОНЮК / Liudmyla ANTONIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-006

Надія АНТОНЮК / Nadiia ANTONIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-007

Юлія АНТОСЮК / Julia ANTOSIYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-008

Катерина АРНАУТА / Katerina ARNAUTA сертифікат № UEPA-RT2-2021-009

Інна АРТЕМЬЄВА / Inna ARTEMIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-010

Володимир АРТЮШЕНКО / Volodymyr ARTYUSHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-011

Марина АРТЮШИНА / Maryna ARTYUSHINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-012

Ірина БАБЕНКО / Iryna BABENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-013

Анастасія БАГІНСЬКА / Anastasiia BAHINSKAYA сертифікат № UEPA-RT2-2021-014

Вероніка БАКАТАНОВА / Veronika BAKATANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-015

Олена БАЛАГУРА / Olena BALAHURA сертифікат № UEPA-RT2-2021-016

Ірина БАРДУС / Iryna BARDUS сертифікат № UEPA-RT2-2021-017

Любов БАСЮК / Liubov BASIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-018

Халідахон БАХТІЯРОВА / Khalidakhon BAKHTIIAROVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-019

Лариса БАЧІЄВА / Larysa BACHIIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-020

Олена БЕСКОРСА / Olena BESKORSA сертифікат № UEPA-RT2-2021-021

Алла БЄЛОУСЬКО / Alla BIELOUSKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-022

Тетяна БИКОВА / Tetiana BYKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-023

Леніна БІРЮКОВА / Lenina BIRIUKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-024

Володимир БОБКО / Wolodymyr BOBKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-025

Ірина БОГАЧЕВСЬКА / Iryna BOGACHEVSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-026

Анастасія БОГУШ / Anastasiia BOGUSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-027

Наталія БОЖКО / Nataliia BOZHKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-028

Вікторія БОЙКО / Viktoriia BOIKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-029

Ганна БОНДАР / Anna BONDAR сертифікат № UEPA-RT2-2021-030

Наталія БОНДАР / Nataliia BONDAR сертифікат № UEPA-RT2-2021-031

Тетяна БОНДАРЕНКО / Tetiana BONDARENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-032

Валентина БОНДАРЧУК / Valentyna BONDARCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-033

Наталія БОРЕЦЬКА / Nataliya BORETSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-034

Олександра БОРОДІЄНКО / Oleksandra BORODIYENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-035

Валентина БРОННІКОВА / Valentyna BRONNIKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-036

Олена БРУДЬКО / Olena BRUDKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-037

Наталія БРЮХАНОВА / Nataliia BRIUKHANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-038

Маргарита БУГАЙОВА / Margarita BUGAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-039

Тетяна БУДИЛКО / Tetyana BUDULKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-040

Віктор ВАСИЛИНЕНКО / Victor VASILINENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-041

Людмила ВИСОЦЬКА / Visotskaya LUDMYLA сертифікат № UEPA-RT2-2021-042

Людмила ВЛАСЕНКО / Lyudmila VLASENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-043

Богдан ВОВК / Bohdan VOVK сертифікат № UEPA-RT2-2021-044

Оксана ВОЛИЧЕНКО / Oksana VOLYCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-045

Наталія ВОЛКОВА / Nataliia VOLKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-046

Вікторія ВОЛОШЕНКО / Viktoriia VOLOSHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-047

Ірина ГАВРИЛЕНКО / Irina HAVRILENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-048

Інна ГАВРИЛОВА / Inna HAVRYLOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-049

Людмила ГАРМАШ / Liudmyla HARMASH сертифікат № UEPA-RT2-2021-050

Ігор ГЕВКО / Ihor HEVKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-051

Іван ГЕРНІЧЕНКО / Ivan HERNICHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-052

Андрій ГЛУХОНЕЦЬ / Andrii HLUKHONETS сертифікат № UEPA-RT2-2021-053

Ніна ГОМЕЛЯ / Nina HOMELIA сертифікат № UEPA-RT2-2021-054

Едуард ГОНЧАРОВ / Eduard HONCHAROV сертифікат № UEPA-RT2-2021-055

Роман ГОРБАТЮК / Roman HORBATIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-056

Сусанна ГОРДЄЄВА / Susanna GORDEEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-057

Леся ГОРДІЙЧУК / Lesya GORDIYCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-058

Галина ГРЕБЕНЬКОВА / Galyna GREBENKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-059

Олена ГРЕЧАНА / Olena HRECHANA сертифікат № UEPA-RT2-2021-060

Олена ГРИНЬОВА / Olena CHRINOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-061

Олена ГРИШАЄВА / Olena GRISHAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-062

Олександр ГРИЩУК / Oleksandr GRYSHCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-063

Віктор ГРІНЕНКО / Viktor HRINENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-064

Євген ГРОМОВ / Yevhen HROMOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-065

Роман ГУРЕВИЧ / Roman GUREVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-066

Тетяна ДЕРКАЧ / Tetiana DERKACH сертифікат № UEPA-RT2-2021-067

Зоряна ДЕТЧАК-КЛИМОВИЧ / Zorjana DETCHAK-KLYMOVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-068

Микола ДМИТРИЧЕНКО / Mykola DMYTRYCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-069

Ірина ДОБРОСКОК / Iryna DOBROSKOK сертифікат № UEPA-RT2-2021-070

Ірина ДОЛИНА / Iryna DOLYNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-071

Василь ДОРОШ / Vasil DOROSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-072

Інна ДРОЗДОВА / Inna DROZDOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-073

Наталія ДРУМОВА / Nataliia DRUMOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-074

Роза ДУША / Roza DUSHA сертифікат № UEPA-RT2-2021-075

Олена ДЯЧЕНКО / Olena DYACHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-076

Галина ЄЛЬНИКОВА / Halyna YELNYKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-077

Євген ЄРМОЛЕНКО / Yevhen YERMOLENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-078

Артем ЗАЇКА / Artem ZAIKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-079

Тетяна ЗАЙДА / Tetyana ZAYDA сертифікат № UEPA-RT2-2021-080

Тетяна ЗАПЛІТНА / Tatiana ZAPLITNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-081

Валентина ІВАНОВА / Valentyna IVANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-082

Ольга ІВАНЧЕНКО / Olha IVANCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-083

Володимир ІВАНЧУК / Volodymyr IVANCUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-084

Ганна ІГНАТЕНКО / Hanna IHNATENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-085

Сергій ІСАЄНКО / Sergey ISAENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-086

Ольга КАЙДАЛОВА / Olha KAIDALOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-087

Вікторія КАРБИШЕВА / Viktoria KARBYSHEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-088

Світлана КАРЛАШОВА / Svitlana KARLASHOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-089

Маргарита КАРПЕНКО / Margarita KARPENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-090

Лариса КАШУБА / Larysa KASHUBA сертифікат № UEPA-RT2-2021-091

Інна КИРИЛЮК / Inna KYRYLIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-092

Леся КИРІЙ / Lesya KURIY сертифікат № UEPA-RT2-2021-093

Інна КІХТЕНКО / Inna KIKHTENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-094

Марина КЛИМЕНКО / Klymenko MARYNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-095

Володимир КОБИСЯ / Volodymyr KOBYSIA сертифікат № UEPA-RT2-2021-096

Олена КОВАЛЕНКО / Olena KOVALENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-097

Вікторія КОВАЛЬСЬКА / Viktoriia KOVALSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-098

Василь КОВАЛЬЧУК / Vasyl KOVALCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-099

Світлана КОЗІК / Svitlana KOZIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-100

Микола КОЛОС / Nikolay KOLOS сертифікат № UEPA-RT2-2021-101

Валентина КОНДРАТЬЄВА / Valentina KONDRATIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-102

Наталія КОПИЦЯ / Nataliya KOPICA сертифікат № UEPA-RT2-2021-103

Лариса КОРВАТ / Larysa KORVAT сертифікат № UEPA-RT2-2021-104

Наталія КОРОЛЬОВА / Nataliia KOROLOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-105

Наталія КОСТУСЄВА / Nataliia KOSTUSIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-106

Ганна КРАСИЛЬНИКОВА / Hanna KRASYLNYKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-107

Ірина КРАШЕНІННІК / Iryna KRASHENINNIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-108

Вікторія КРУЧЕК / Viktoria KRUCHEK сертифікат № UEPA-RT2-2021-109

Вікторія КУПРІЄВИЧ / Viktoriya KUPRIYEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-111

Олександр КУРБАТОВ / Oleksandr KURBATOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-112

Наталія КУХТИК / Nataliya KUKHTYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-113

Олена ЛАВРЕНТЬЄВА / Olena LAVRENTIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-114

Олена ЛАВРИНОВИЧ / Olena LAVRYNOVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-115

Тетяна ЛАЗАРЄВА / Tetiana LAZAREVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-116

Сніжана ЛИСЕМЕНКОВА / Snighana LISEMENKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-117

Олена ЛИСОКОБИЛКА / Olena LYDOKOBYLKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-118

Ольга ЛИТВИН / Olha LYTVYN сертифікат № UEPA-RT2-2021-119

Свiтлана ЛИТВИН / Svitlana LYTVYN сертифікат № UEPA-RT2-2021-120

Ольга ЛИТВИНЮК / Olga LITVINYUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-121

Віктор ЛОКШИН / Victor LOKSHIN сертифікат № UEPA-RT2-2021-122

Володимир ЛОПАКОВ / Volodimir LOPAKOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-123

Олена ЛОПАКОВА / Olena LOPAKOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-124

Галина ЛУЖАНСЬКА / Halyna LUZHANSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-125

Олена МАЛЕНКО / Olena MALENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-126

Олена МАРТИНЕНКО / Olena MARTYNENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-127

Наталія МАРТИНЮК / Nataliia MARTYNIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-128

Іван МЕЛЬНИК / Ivan MELNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-129

Оксана МЕЛЬНИК / Oksana MELNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-130

Тарас МЕЛЬНИК / Taras MELNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-131

Інна МЕЛЬНІЧЕНКО / Inna MELNICHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-132

Марія МЕФАНІК / Mariya MEFANIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-133

Ольга МИЦАК / Olga MYTSAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-134

Лідія МІСЬКОВИЧ / Lidiia MISKOVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-135

Алла МІТРОВА / Alla MITROVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-136

Надія МУРАВЙОВА / Nadiya MURAVEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-137

Софія НАКОНЕЧНЮК / Sofiya NAKONECHNYUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-138

Кристина НАЛИВАЙКО / Krystyna NALYVAIKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-139

Сергій НАСОНЕНКО / Sergiy NASONENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-140

Микола НАТЕСА / Mykola NATESA сертифікат № UEPA-RT2-2021-141

Ірина НАУМУК / Iryna NAUMUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-142

Руслан НЕДАШКІВСЬКИЙ / Ruslan NEDASHKIVSKIY сертифікат № UEPA-RT2-2021-143

Роман НЕСТЕРЕНКО / Roman NESTERENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-144

Олеся НЕЧУЙВІТЕР / Olesia NECHUIVITER сертифікат № UEPA-RT2-2021-145

Вікторія НІКІТІНА / Victoriy NIKITINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-146

Ганна НІКОЛАЄВСЬКА / Hanna NIKOLAIEVSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-147

Наталія НОВИЧЕНКО / Nataliya NOVYCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-148

Людмила ОЛЕКСІЄНКО / Lyudmyla ОLEKSIYENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-149

Тетяна ОЛІЙНИК / Tatyana OLEINIK сертифікат № UEPA-RT2-2021-150

Віталій ОПАНАСЕНКО / Vitalii OPANASENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-151

Катерина ОСАДЧА / Kateryna OSADCHA сертифікат № UEPA-RT2-2021-152

Вячеслав ОСАДЧИЙ / Viacheslav OSADCHYI сертифікат № UEPA-RT2-2021-153

Інна ОТАМАСЬ / Inna OTAMAS сертифікат № UEPA-RT2-2021-154

Олександр ПАРЖНИЦЬКИЙ / Aleksander PARZHNITSKI сертифікат № UEPA-RT2-2021-155

Світлана ПЕТЕРИК / Svitlana PETERYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-156

Лариса ПЕТРЕНКО / Larysa PETRENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-157

Тетяна ПЕТРЕНКО / Tetyana PETRENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-158

Олександр ПЕТРОВ / Oleksandr PETROV сертифікат № UEPA-RT2-2021-159

Тетяна ПЕТУХОВА / Tetiana PETUKHOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-160

Сергій ПІДГАЙКО / Sergii PIDGAIKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-161

Тетяна ПОЛІЩУК / Tetyna POLICHYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-162

Аліна ПОЛІЩУК / Alina POLISCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-163

Сергій ПРИТОМАНОВ / Sergiy PRYTOMANOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-164

Наталія ПРОЦЕНКО / Nataliia PROTSENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-165

Валентина РАДКЕВИЧ / Valentyna RADKEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-166

Олександр РАДКЕВИЧ / Oleksandr RADKEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-167

Наталія РЖЕВСЬКА / Nataliia RZHEVSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-168

Наталія РИБАК / Natalia RYBAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-169

Світлана РОМАНЕНКО / Svitlana ROMANENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-170

Ганна РОМАНОВА / Ganna ROMANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-171

Тетяна РУСЛАНОВА / Tetiana RUSLANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-172

Данило САВОСТІН-КОСЯК / Danylo SAVOSTIN-KOSIAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-173

Анатолій САВЧУК / Anatoliy SAVCHUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-174

Наталія САМОЙЛЕНКО / Natalia SAMOYLENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-175

Тетяна САМУСЬ / Tatiana SAMUS сертифікат № UEPA-RT2-2021-176

Оксана САРКІСОВА / Oksana SARKISOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-177

Тетяна СВЯТНИЦЬКА / Tetiana SVIATNITSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-178

Людмила СЕВРУК / Ludmila SEVRYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-179

Наталія СЕЛЕЦЬКА / Natalia SELETSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-180

Лариса СЕРГЕЄВА / Larusa SERGEIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-181

Олександр СЕРГІЄНКО / Oleksandr SERGIIENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-182

Ірина СЕРДЮК / Iryna SERDIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-183

Інна СЕРЕДІНА / Inna SEREDINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-184

Олексій СИТНИК / Oleksiy SYTNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-185

Ірина СІНКЕВИЧ / Iryna SINKEVYCH сертифікат № UEPA-RT2-2021-186

Марія СКУРСЬКА / Mariia SKURSKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-187

Тетяна СЛИШ / Tetyana SLYSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-188

Ольга СЛЮСАРЄВА / Olha SLIUSARIEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-189

Надія СМОЛІНА / Nadiia SMOLINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-190

Галина СОЛЕНЦОВА / Galina SOLENTSOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-191

Валерій СОРОКА / Valerii SOROKA сертифікат № UEPA-RT2-2021-192

Віталіна СОЦЬ / Vitalina SOTS сертифікат № UEPA-RT2-2021-193

Катерина СТАРОСТЕНКО / Katerina STAROSTENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-194

Марина СТАСЄЄВА / Marina STASEEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-195

Ольга СТАСЮК / Olha STASIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-196

Наталя СТЕПАНОВА / Nataliy STEPANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-197

Вікторія СТОЛЯРОВА / Viktoriia STOLIAROVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-198

Аліна СТОНОГА / Alina STONOHA сертифікат № UEPA-RT2-2021-199

Валентина СУПИЛЬНИК / Valentyna SUPYLNYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-200

Віта СУШКО / Vita SUSHKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-201

Ніна ТКАЧЕНКО / Nina TKACHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-202

Світлана ТКАЧЕНКО / Svitlana TKACHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-203

Дмитро ТРІФОНОВ / Dmitry TRIFONOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-204

Віра ТРУНЦЕВА / Vera TRUNTSEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-205

Юлія ТУРИЦЯ / Iuliia TURYTSIA сертифікат № UEPA-RT2-2021-206

Валентин УСОВ / Valentin USOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-207

Сергій ФІЛАТОВ / Sergey FILATOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-208

Олена ХАНОВА / Olena HANOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-209

Ігор ХМЕЛЬОВ / Igor KHMELYOV сертифікат № UEPA-RT2-2021-210

Віталій ХОМЕНКО / Vitaliy KHOMENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-211

Ольга ХОМИШАК / Olha KHOMYSHAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-212

Світлана ЦИМБАЛЮК / Svitlana TSYMBALIUK сертифікат № UEPA-RT2-2021-213

Олег ЦИСЬ / Oleh TSYS сертифікат № UEPA-RT2-2021-214

Сергій ЧЕРНЕНКО / Serhii CHERNENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-215

Володимир ЧЕРНИХ / Volodymyr CHERNYKH сертифікат № UEPA-RT2-2021-216

Лілія ЧОГУТ / Lilia CHOGUT сертифікат № UEPA-RT2-2021-217

Альона ЧОРНА / Alona CHORNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-218

Тетяна ЧОРНА / Tetiana CHORNA сертифікат № UEPA-RT2-2021-219

Олена ЧХАЙЛО / Olena СHHAILO сертифікат № UEPA-RT2-2021-220

Ірина ШАГАЄВА / Irina SHAGAEVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-221

Олександр ШАЙКО-ШАЙКОВСЬКИЙ / Alexander SHAIKO-SHIKOVSKIJ сертифікат № UEPA-RT2-2021-222

Наталія ШАПОВАЛОВА / Nataliia SHAPOVALOVA сертифікат № UEPA-RT2-2021-223

Борис ШАТОХІН / Borys SHATOHIN сертифікат № UEPA-RT2-2021-224

Володимир ШВИДКИЙ / Shvydkyy VOLODYMYR сертифікат № UEPA-RT2-2021-225

Наталя ШЕМИГОН / Nataliia SHEMIGON сертифікат № UEPA-RT2-2021-226

Елла ШЕМЯКІНА / Ella SHEMYAKINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-227

Тетяна ШКОДА / Tetiana SHKODA сертифікат № UEPA-RT2-2021-228

Алла ШОЛУДЬКО / Alla SHOLUDKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-229

Людмила ШТЕФАН / Liudmyla SHTEFAN сертифікат № UEPA-RT2-2021-230

Ніна ШУБІНА / Nina SHUBINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-231

Яна ШУГАЙЛО / Yana SHUHAILO сертифікат № UEPA-RT2-2021-232

Тетяна ШУЛИК / Tetiana SHULYK сертифікат № UEPA-RT2-2021-233

Ольга ЩЕПІЛО / Olga SCHEPILO сертифікат № UEPA-RT2-2021-234

Ольга ЩЕРБАК / Olga SHCHERBAK сертифікат № UEPA-RT2-2021-235

Роман ЯНКОВСЬКИЙ / Roman YANKOVSKY сертифікат № UEPA-RT2-2021-236

Тетяна ЯЩУН / Tetiana JASCHUN сертифікат № UEPA-RT2-2021-237

Лариса ЯНЧЕНКО / Larysa YANCHENKO сертифікат № UEPA-RT2-2021-238

Валентина ЯРОШ / Valentyna YAROSH сертифікат № UEPA-RT2-2021-239

Наталія ЯЦИНІНА / Nataliia YATSYNINA сертифікат № UEPA-RT2-2021-240

Оксана ВАСИЛЕНКО / Vasylenko OKSANA сертифікат № UEPA-RT2-2021-241

Посилання на аналогічну сторінку сайту кафедри Інформаційних комп’ютерних технологій і математики