Рішення НАЗЯВО про акредитацію освітніх програм

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Управління та економіка підприємництва, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 15 Автоматизація та приладобудування, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Професійна освіта (Нафтогазова справа), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Професійна освіта (Дизайн), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Дизайн) 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Професійна освіта Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Економіка)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Економіка). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 лютого 2021 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка,  011 Освітні, педагогічні науки.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Енергетика)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Енергетика). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Машинобудування)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Машинобудування). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Харчові технології)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Харчові технології). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», перший (бакалаврський) рівень рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18 травня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 15 Автоматизація та приладобудування, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 08 червня 2021 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Психологія іміджу», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 05 «Соціальні та поведінкові науки», 053 «Психологія»

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 22 червня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми « «Менеджмент організацій і адміністрування», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 073 «Менеджмент»

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 червня 2022 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 14 травня 2024 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Краєзнавчо-туристична робота», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 032 Історія та археологія.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 28 травня 2024 р. про акредитацію освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 2024 р.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 25 червня 2024 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-наукової програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 34185 Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення 2024 р.