Органи студентського самоврядування

Студентський Сенат Академії є органом студентського самоврядування Академії, що діє в формі молодіжної громадської організації.

Задоволення та захист законних соціальних, творчих і інших спільних інтересів і прав студентства ЗВО, забезпечення виконання ними своїх обов'язків і сприяння гармонійному розвитку особистості молодої людини, формування у неї навичок майбутнього організатора, керівника.

Забезпечення та захисту прав й інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов'язків, сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, підтримка, сприяння в роботі та створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами, молодіжними й іншими громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємницькими та міжнародними структурами тощо, участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами, сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Найвищим керівним органом Сенату є Конференція, яка призначається раз на рік.

Виконавчим органом протягом року є Президія, до складу якої входять:

· Голова Сенату;

· Заступники Голови Сенату;

· Керівники Секторів.

Сектори – постійно діючі підрозділи: науковий, соціальний, культмасовий, спортивний, волонтерський. Сектори самостійно планують свою діяльність, яка ґрунтується на загальній Програмі діяльності Сенату.