Система внутрішнього забезпечення якості

1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в УІПА

2. Звіт реалізація системи забезпечення якості 2019-2020

3. Рішення Вченої ради про результати моніторингу системи внутрішнього забезпеченння якості від 14.04.20 р.