Uncategorised

 

Увага! Змінено реквізити з 01.01.2020  

 

Призначення платежів:

Реквізити:

Сплата за навчання студентів

Підготовчі курси

Факультативи

Підготовче відділення Центру підготовки іноземних громадян

Курси підвищення кваліфікації

Стажування

Додаткові платні консультації

Захист дисертацій

Українська інженерно - педагогічна академія

Р/р UA828201720313211002201012241

В ДКСУ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071228

 

Сплата за проживання в гуртожитках

Прання в гуртожитку

Ксерокс

Політурні послуги

Методичні посібники

Інформаційні послуги по оформленню дипломів

Українська інженерно - педагогічна академія

Р/р UA108201720313281002202012241

В ДКСУ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071228

 

Додаткові послуги в гуртожитках(електроенергія)

Студентські квитки

Дипломи

Українська інженерно - педагогічна академія

Р/р UA508201720343101002200012241

В ДКСУ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071228

 

 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року наголошують на необхідності та важливості створення комфортних умов та можливостей доступу до усіх видів оточення для людей з обмеженими можливостями, що забезпечить, в свою чергу, вільне і в повному обсязі користування ними всіма правами людини та основоположними свободами.

Маломобільні групи населення:

- вагітні жінки;

- діти, віком до 7-ми років та особи, які їх супроводжують;

- люди похилого віку;

- люди з інвалідністю;

- люди з постійними та/або тимчасовими функціональними порушеннями (фізичними, сенсорними, психічними, розумовими);

- люди, які отримали тимчасову травму або хворіють;

- люди з нестандартними розмірами тіла: значно більшою або меншою за середню масою тіла, низького чи зависокого зросту;

- люди, які протягом певного часу можуть бути неуважними (наприклад, під впливом стресу тощо).

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Довідник безбар’єрності від Олени Зеленської

Акт перевірки готовності навчального закладу до нового 2022-2023 н.р. 

Технічний висновок Про доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у учбовому корпусі № 2 по вул. Університетській, 16 в м. Харкові

Інформація щодо доступності до навчальних приміщень для маломобільних груп населення

Технічний висновок Про доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у учбовому корпусі № 1 по вул. Університетській, 16 в м. Харкові 

Технічний висновок Про доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у учбовому корпусі № 3 по вул. Університетській, 16 в м. Харкові

Положення про політику недискримінації і гендерної рівності 

Положення про організацію інклюзивного навчання в УІПА 

Порядок супроводу осіб з інвалідністю в УІПА

 

Кафедра військового інституту танкових війск НТУ ХПІ

 
 

 

Факультет підготовки офіцерів запасу за контрактом ХНУПС ім. І. Кожедуба

 
 

 

Кафедра підготовки офіцерів запасу Національної гвардії України

 
 

 

Кафедра військової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ

 

Морська піхота

Ліцензовані обсяги УІПА

Найбільш актуальну інформацію та оновлення, ви можете відстежувати за посиланнями:

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти(за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва)

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання)

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в академії Дуброва Анжела Володимирівна.

м.Харків, вул. Університетська,16, Головний корпус, 1 поверх, каб.№112

телефон гарячої лінії «Запобігання проявам корупції»: (057) 733-79-97

ел.пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

На період військового стану особистий прийом здійснюється щоденно (крім суботи та неділі) з 13-00 по 15-00

На 2023 рік розповсюджуються всі  повноваження Уповноваженого й під час Вступу 2023

 

 

Структура Української інженерно-педагогічної академії затверджена наказом № 445 від 27 грудня 2023 р. та введена в дію з 01 січня 2024 р.

1.1. Факультети та кафедри:

1.1.1.Факультет енергетики і автоматизації.

1.1.1.1. Кафедра фізики, електротехніки та електроенергетики.
1.1.1.2.Кафедра автоматизації, метрології та енергоефективних технологій.
1.1.1.3.Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

1.1.2. Факультет інноваційних технологій.

1.1.2.1. Кафедра машинобудування, транспорту і зварювання.
1.1.2.2.Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики.
1.1.2.3.Кафедра харчових технологій, легкої промисловості і дизайну.
1.1.2.4.Кафедра ресторанного, готельного та туристичного бізнесу.

1.2. Навчально-наукові інститути Академії.

1.2.1.Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ .

1.2.1.1. Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти.
1.2.1.2. Кафедра практичної психології.
1.2.1.3. Кафедра економіки та менеджменту.
1.2.1.4. Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук.
1.2.1.5. Кафедра фізичного виховання.
1.2.1.6.Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва.
1.2.1.7. Центр інноваційних освітніх технологій, міжнародних зв’язків та академічної мобільності.
1.2.1.7.1 Навчальна лабораторія профорієнтаційної роботи і розвитку кар’єри.
1.2.1.7.2 Навчальна лабораторія креативності та молодіжних ініціатив
1.2.1.7.3 Навчальна лабораторія розвитку проєктної діяльності, підприємництва та медіа комунікацій
1.2.1.7.4 Сектор культурного розвитку.
1.2.1.8. Центр педагогічної та управлінської досконалості для професійної
(професійно-технічної) освіти в Україні.
1.2.1.8.1 Навчально-наукова лабораторія з проблем післядипломної освіти педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
1.2.1.8.2 Навчально-наукова лабораторія з проблем формування і розвитку професійної компетентності інженерно-педагогічних кадрів.
1.2.1.9. Навчальний центр підготовки іноземних громадян.
1.2.1.9.1. Підготовче відділення.

1.2.2. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ (м. Бахмут):

1.2.2.1. Кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем.
1.2.2.2. Кафедра економіки підприємств та менеджменту.
1.2.2.3. Кафедра освітніх технологій та охорони праці.
1.2.2.4. Відділ довузівської підготовки та підвищення кваліфікації.
1.2.2.5. Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг.
1.2.2.6.Навчально-наукова лабораторія «Інноваційні технології в екології».

1.2.3. Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій (м. Харків).

1.3. Підрозділи Академії:

1.3.1. Аспірантура і докторантура.
1.3.2. Навчально-методичний відділ.
1.3.3. Науково-дослідна частина.
1.3.4. Наукова бібліотека.
1.3.5. Інформаційно-обчислювальний центр.
1.3.6. Навчально-науковий центр.
1.3.6.1. Експлуатаційна ділянка.
1.3.7. Відділ кадрів.
1.3.8. Відділ організації та контролю діловодства.
1.3.9. Бухгалтерська служба.
1.3.10. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих
навчальних закладів за системою Міжнародного товариства
інженерної педагогіки IGIP ( Центр інженерної педагогіки IGIP).
1.3.11. Стадіон «Гарт».
1.3.12. Спортивно-оздоровчий табір «Буймерівка».
1.3.13. Студентська їдальня.
1.3.14. Студентське містечко.
1.3.15. Корпус Помірки-27.
1.3.16. Відділ матеріально-технічного постачання та закупівель.
1.3.17. Експлуатаційно-технічний відділ.
1.3.18. Господарська ділянка.
1.3.19. Ремонтно-будівельна група.

 

Відомості про гуртожиток, та кількість вільних місць

Зразки документів для поселення в гуртожиток 

Розмір плати за проживання 

Нормативні документи студмістечка 

Оцінювання роботи науково-педагогічних працівників академії та визначення рейтингу кафедр здійснюється щорічно за підсумками навчального року згідно із затвердженою Вченою радою академії Методикою розрахунку рейтингу кафедр та викладачів Української інженерно-педагогічної академії.

Рейтинг кафедр та результати оцінювання науково-педагогічних працівників за підсумками 2020/21 н.р.

 

Результати оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедр за підсумками 2019/20 н.р.

Результати визначення рейтингу кафедр за підсумками  2019/20 н.р.

Оцінювання роботи науково-педагогічних працівників академії та визначення рейтингу кафедр здійснюється щорічно за підсумками навчального року згідно із затвердженою Вченою радою академії Методикою розрахунку рейтингу кафедр та викладачів Української інженерно-педагогічної академії.

 Рейтинг кафедр та результати оцінювання науково-педагогічних працівників за підсумками 2020/21 н.р.

Результати оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедр за підсумками 2019/20 н.р.

Результати визначення рейтингу кафедр за підсумками  2019/20 н.р.

Психологічний супровід та підтримка

Мета нашої роботи - сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

Основні завдання:

- збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному та соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

- сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Напрями діяльності:

- консультативно-методична допомога учасникам освітнього процесу;

- участь у профорієнтаційних заходах для абітурієнтів з метою надання їм допомоги у свідомому виборі професії; 

- психологічне забезпечення освітнього процесу: пошук і виявлення обдарованих здобувачів вищої освіти, психологічний супровід здобувачів вищої освіти, які потребують особливої уваги викладачів, робота з адаптації здобувачів вищої освіти до освітнього процесу; 

- здійснення діагностичної, консультативної, корекційної та профілактичної роботи з окремими особами та колективами; 

- захист психічного та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

Основні проблеми, з якими можна звернутися за психологічною допомогою:

- труднощі в адаптації до освітнього середовища;

 -стрес;

- непевність у собі, страхи;

- труднощі у спілкуванні, самотність;

- конфлікти;

- депресія, апатія, відсутність інтересів до професійної діяльності;

- самопізнання та бажання розібратися в собі тощо.

Психологічний супровід та підтримка всіх учасників освітнього процесу здійснюється очно та в он-лайн режимі.

Ми працюємо в будні дні з 9.00 до 16.00 в аудиторіях 205/1 та 215/2 Української інженерно-педагогічної академії.

Ведеться попередній запис: (057)733-78-81, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ЩО ТАКЕ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ?

 

ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ, СТОСОВНО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ.

Положення про академічну доброчесність в УІПА

Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії

Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність

План заходів з впровадження системи формування у студентів та аспірантів УІПА компетентностей з академічної доброчесності на навичок якісного академічного письма на 2023-24 навчальний рік

Презентація Академічна доброчесність в Українській інженерно-педагогічній академії

 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА СТОСОВНО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Стаття 42 Закону України про освіту присвячена академічній доброчесності.

Стаття 42. Академічна доброчесність

 1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 1. Порушенням академічної доброчесності вважається:
 • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
 • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
 • вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
 1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
 1. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
 1. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
 2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
 1. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
 2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 

УІПА LIVE. ПЛАГІАТ В НАУЦІ ТА НАВЧАННІ

 

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 20 ТРАВНЯ 2020 Р. № 1/9-263

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Аналітична записка

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ec/672/d11/5ec672d11cc7d603376447.pdf

 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАКТИК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/academichna-dobrochesnist.pdf

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf

https://iq.vntu.edu.ua/repository/getfile.php/592.pdf

Рекомендації Комітету з питань етики НАЗЯВО щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях від 30.11.2023

 

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ 

КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК 

МІСІЯ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ У СПРИЯННІ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: МІФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЧИ ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ? 

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

 

ВЕБІНАРИ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ" Від проекту Проєкту SAIUP Академічна доброчесність

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для гарантів і кафедр)

Форма внутрішнього самоаналізу ОПП

Семінар для гарантів освітніх програм від НАЗЯВО з С.М. Квитом

Семінар від Ю.М. Рашкевича «Освітні програми: побудова, опис, визнання»

Презентація Ю.М. Рашкевича «Освітні програми: побудова, опис, визнання» (файл в приложениях)

Відомості про самооцінювання та робота з електронною системою

Освітньо-наукові програми доктора філософії за галуззю 01

Основні етапи підготовки освітньої програми до акредитації

Принципи та технологія розроблення ОП

Принципи та технологія укладання освітніх програм від стандарту до вимірюваної якості

Про професійні педагогічні кваліфікації

Проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01

Відповіді НАЗЯВО на питання гарантів та співробітників УІПА

Вебінар "Акредитація: не все так складно" - Михайло Винницький 09.04.2020

Он-лайн зустріч із Головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Квітом 14.04.2020

Лист МОН щодо застосування норм стандартів вищої освіти

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 листопада 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Управління та економіка підприємництва, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 15 Автоматизація та приладобудування, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Професійна освіта (Нафтогазова справа), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Професійна освіта (Дизайн), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Дизайн) 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 грудня 2019 р. про акредитацію освітньо-професійної програми Професійна освіта Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Економіка)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Економіка). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23 лютого 2021 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка,  011 Освітні, педагогічні науки.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Енергетика)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Енергетика). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Машинобудування)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Машинобудування). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Харчові технології)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Харчові технології). 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 квітня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», перший (бакалаврський) рівень рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18 травня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 15 Автоматизація та приладобудування, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 08 червня 2021 р. про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми «Психологія іміджу», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 05 «Соціальні та поведінкові науки», 053 «Психологія»

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 22 червня 2021 р. про акредитацію освітньо-професійної програми « «Менеджмент організацій і адміністрування», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 073 «Менеджмент»

Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук пропонує для громадського обговорення проєкт Робочої програми курсів для підготовки до складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою

Проєкт програми розроблено з метою вивчення зацікавленості до складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою та врахування потреб та запитів зацікавлених сторін.

Свої зауваження і пропозиції у вигляді порівняльної таблиці просимо надсилати до 15 листопада 2021 року на електроні адреси:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Чуєшкова Оксана Володимирівна;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук.

Опубліковано 29.10.2021 

КОНКУРС на заміщення вакантних посад на 2021-2022 навч.р. 29.10.2021

Опубліковано 03.08.2023 

КОНКУРС на заміщення вакантних посад на 2023-2024 навч.р. 03.08.2023 

Опубліковано 14.11.2023 

КОНКУРС на заміщення вакантних посад на 2023-2024 навч.р. 14.11.2023 

 Опубліковано 07.02.2024 
 

 

 

1. Кошторис на 2023 рік

2. Штатний розпис на 2023 рік

 

Звіт про використання та надходження коштів 2022: 

Річний звіт: 

  

1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в УІПА

2. Положення про групу забезпечення якості освіти в УІПА

3. Наказ Про створення групи забезпечення якості освіти № 296 від 22.09.2023 р.

4. Положення про моніторінг системи внутрішнього забезпечення якості в УІПА

5. Звіт реалізація системи забезпечення якості 2019-2020

6. Рішення Вченої ради про результати моніторингу системи внутрішнього забезпеченння якості від 14.04.20 р.

7. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості в УІПА-2021-2023

8. Рішення Вченої ради про результати моніторингу системи внутрішнього забезпеченння якості від 30.06.2023 р.

Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

 

Детальніше на сайті Горизонт 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections, у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 кімн./гол.к.) та на електроних поштах кафедр.

 

Робочі програми Ви можете знайти на сайті НІП України за посиланням http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/2020/page-217/ та у доданих файлах.

 

 

 

 

«Горизонт 2020» – це найбільша програма ЄС з досліджень та інновацій.

Бюджет – майже 80 млрд євро. Додатково до цих коштів програма приваблює приватні інвестиції.

Мета – втілення багатих наукових проривів, відкриття та світові інновації, перенесення великих ідей з лабораторій на ринки.

Участь у програмі надасть Україні потужні нові можливості як на рівні зацікавлених сторін, так і на інституційному рівні. Українські дослідники матимуть повне право подаватися на всі програми мобільності та стипендії Марії Склодовської-Кюрі.

Програма «Горизонт 2020» дозволяє полегшити виконання науково-дослідних та інноваційних робіт та підвищити їхню ефективність, а також, стимулюватиме зростання та більшу зайнятість, зважаючи на величезні виклики, які стоять перед нашими суспільствами.

Пріоритети. Програма «Горизонт 2020» зосередить фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним в програмі «Європа 2020» та Інноваційним Союзом. Особлива увага буде приділятись:

 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Нанотехнології
 • Новітні матеріали
 • Біотехнології
 • Космічна галузь

 

Academy has created Council for organization of scientific-research work of students. Its head manager is pro-rector of scientific work, on each faculty there are councils headed by deans.

Students of the Academy take an active part in scientific work.

The best students participate in competitions of students’ scientific works, olympiads, conferences, e.t.c.

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

 

Address of the educations establishment: 61003, Kharkov, 16 Universitetskaya st.

Phone/fax: +380(57) 731-28-62; +380(57) 731-32-36.

E-mail address: rektor [at] uipa.edu.ua

Site of the educations establishment: uipa.edu.ua

Licence: 12.04.2021

Form of ownership: state.

Foundation year: 1958.

 

ACADEMY ADMINISTRATION

Rector

+38(057) 731-28-62

rektor [at] uipa.edu.ua

Rector’s waiting room

+38(057) 733-79-44,

+38(057) 731-28-62

fax+38(057) 731-32-36

 

Rector’s assistant

+38(057) 733-78-83

rektor [at] uipa.edu.ua

First Vice Rector

+38(057) 733-78-11

petrovsv [@] uipa.edu.ua

Research Vice Rector

+38(057) 733-79-98

a_kupriyanov [at] uipa.edu.ua

Research and pedagogics Vice Rector

Secretary

+38(057) 731-28-38

+38(057) 733-78-41

+38(057) 733-78-21

vasileva [at] uipa.edu.ua

Perspective Development Vice Rector

Secretary

+38(057) 731-41-77

+38(057) 733-79-08

+38(057) 733-79-37

Fax +38(057) 731-23-50

krasnok [at] uipa.edu.ua

Academic  Secretary of  Scientific  Council

+38(057) 733-79-82

vchena_rada [at] uipa.edu.ua

 

SUBDIVISIONS

Academic Services Department

+38(057) 731-26-95
+38(057) 733-79-51
+38(057) 733-78-85
+38(057) 733-78-58 

uo [at] uipa.edu.ua

Operators

+38(057) 733-79-23

 

Post-Graduates’ Department

+38(057) 733-78-76

aspirantura [at] uipa.edu.ua

Centre for Science and Technology Studies Innovative Education Techniques and Academic mobility

+38(057) 733-79-93

+38(057) 733-78-43

otdelzr [at] uipa.edu.ua

 

 

Computing Department

+38(057) 733-78-64

+38(057) 733-79-64

rio [at] uipa.edu.ua

Head of Personnel Devision

+38(057) 731-12-11
+38(057) 733-79-25

 

Personnel Devision

+38(057) 733-78-07
+38(057) 733-79-05

ok [at] uipa.edu.ua

Scientific-Research Department

+38(057) 733-78-57

nauka [at] uipa.edu.ua

Budget Department

+38(057) 731-24-66
+38(057) 733-79-50

pfo [at] uipa.edu.ua

Chief accountant

+38(057) 731-12-04

 

Information and Computing Center

+38(057) 733-78-13

+38(057) 733-79-32

cdo [at] uipa.edu.ua

vc [at] uipa.edu.ua

Chancery

+38(057) 733-79-41

doc [at] uipa.edu.ua

Labor Union Committee

+38(057) 733-78-49

pfk [at] uipa.edu.ua

Centre for Educational Development and International Students Training

+38(057) 706-39-71

cpig [at] uipa.edu.ua

Head of Centre for Educational Development and International Students Training

+38(057) 706-39-71

intercenter [at] uipa.edu.ua

Supply Department

+38(057) 733-78-27

 

Academic and Research Centre

+38(057) 733-01-64

+38(057) 762-71-45

nnc [at] uipa.edu.ua

Specialized Council for Theses Presentation

+38(057) 733-78-59

 

Legal Department

+38(057) 733-79-97

 

Archives

+38(057) 733-78-63

 

Occupational health and safety, Civil Defense, Fire safety

+38(057) 733-78-70

bezpeka [at] uipa.edu.ua

Head of Research Library

+38(057) 733-78-97

karpenko [at] library.uipa.edu.ua

Scientific Funds  Department

+38(057) 733-78-34

 

Educational funds Department

+38(057) 733-78-33

 

Scientific, Informational and Bibliographic Activities Department

+38(057) 733-78-68

 

Department of Scientific Foundation and Accounting of Library Information Resources

+38(057) 733-78-15

 

Sector of innovative library-information technologies

+38(057) 733-78-29

 

Training courses

+38(057) 733-79-04

+38(057) 731-25-63

pk [at] uipa.edu.ua

Admissions Department

+38(057) 733-78-43

+38(057) 731-25-63

+38(057) 771-05-45

abit [at] uipa.edu.ua

Culture Center

+38(057) 733-78-02

kult.centr.uipa [at] ukr.net

 

 

 

 

FACULTY AND DEPARTMENTS

FACULTY OF POWER ENGINEERING, ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AND AUTOMATION OF ENERGETIC PROCESSES

Dean

+38(057) 733-78-65

 

Dean’s office

+38(057) 733-79-15

dek.en.uipa [at] gmail.com

Рhysics,electrical engineering and power engineering Department

+38(057) 733-79-56

+38(057) 733-79-16

+38(057) 733-79-73

+38(057) 733-79-79

ee [at] uipa.edu.ua

fel [at]uipa.edu.ua

 

Heat-and-Power Engineering and Energy Saving Technologies Department

+38(057) 733-79-14
+38(057) 733-79-43

+38(057) 733-79-59

tez [at] uipa.edu.ua

Philosophy, Ukrainian Linguistics and Politology Department

+38(057) 733-79-78
+38(057) 733-79-24

uip [at] uipa.edu.ua

FACULTY OF COMPUTER AND INTEGRATED TECHNOLOGIES IN PRODUCTION AND EDUCATION

Dean

+38(057) 733-79-39

itvo [at] uipa.edu.ua

Dean’soffice

+38(057) 733-79-31

itvo [at] uipa.edu.ua

Department of Integrated Technologies in Mechanical Engineering and WeldingProduction

+38(057) 733-78-18

+38(057) 733-79-22

+38(057) 733-78-26

+38(057) 733-79-49

itmzv [at] uipa.edu.ua

mot [at] uipa.edu.ua

Department of Creative Educational Studies and Intellectual Property

+38(057) 733-78-38

+38(057) 733-79-85

kpis [at] uipa.edu.ua 

Department of Information, Computering and Mathematica

+38(057) 733-79-18

+38(057) 733-79-17

ikpt [at] uipa.edu.ua

FACULTY OF THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS

Dean

+38(057) 733-78-37

mop [at] uipa.edu.ua

Dean’soffice

+38(057) 733-79-70

mop [at] uipa.edu.ua

Educational Studies, Methodology and academic management Department

+38(057) 733-78-00

+38(057) 733-79-88

+38(057) 733-78-75

+38(057) 733-79-28

+38(057) 733-78-93

+38(057) 733-78-42

pmpn[at] uipa.edu.ua

Practical Psychology Department

+38(057) 733-78-81

+38(057) 733-78-71

psihol[at] uipa.edu.ua

Economics and Management Department

+38(057) 733-78-23

+38(057) 733-79-30

+38(057) 733-79-03

+38(057) 733-79-35

ekon [at] uipa.edu.ua

manag [at] uipa.edu.ua

Physical Education Department

+38(057) 733-78-78

fv[at] uipa.edu.ua

TECHNOLOGICAL FACULTY

Dean

+38(057) 733-78-84

teхn [at] uipa.edu.ua

Dean’soffice

+38(057) 733-79-60

teхn [at] uipa.edu.ua

Technology and Design Department

+38(057) 733-79-69

+38(057) 733-78-06

design [at] uipa.edu.ua

Food and Chemical Production Department

+38(057) 733-78-17

+38(057) 733-79-62

+38(057) 733-79-94

him [at] uipa.edu.ua

tpp [at] uipa.edu.ua

Department of foreign language training, european integration and international cooperation

+38(057) 733-79-57

fl [at] uipa.edu.ua

Labor protection, standardization and certification Department

+38(057) 733-78-24

+38(057) 733-78-44

+38(057) 733-78-88

+38(057) 733-78-45

trich_ [at] ukr.net

otss [at] uipa.edu.ua

 

 

 

Professional development centre for foreigners was founded in 2000. The Center carries out preparation of foreign students school leavers for further training in the Academy and other higher educational establishments of Ukraine in the technical, medical biological and humanitarian directions; provides admission of foreign students to training on the accredited specialties of the Academy; carries out control of  passport and visa regime and stay of foreign students in Ukraine.

In 11 years more than 350 foreign students have taken the preparatory courses. Now 59 listeners from China, Vietnam, Iran, Turkmenistan, Turkey and other countries are trained here.

More than 250 foreign students have successfully graduated from the Academy. About 540 students from 10 countries of the world (Azerbaijan, Vietnam, Iran, China, Lebanon, Russia, Turkmenistan, Cameroon, Belarus, Congo) study on the basic specialties of the Academy and in the preparatory office.

Training of foreign students in the preparatory office

Foreign citizens are admitted for study without limits as far as race, color of skin political or religious beliefs, welfare, place of residence and native language go.

During one year of training students together with studying of Ukrainian or Russian of languages acquire necessary knowledge of mathematics, physics, chemistry, biology and other humanities. Foreign citizens who passed final examinations, receive the Certificate of the state sample granting the right to further training in higher educational establishments of Ukraine.

For the admission to preparatory courses a foreign school leaver should file the following documents:

 • national passport with the entry visa of type «D». The visa can be received in Consulate of Ukraine in the native country on the basis of the nominal Invitation issued by the Academy;
 • notarized and legalized copy on the birth certificate with Ukrainian translation in accordance with the established procedure;
 • medical certificate on a state of health which was given out not later than 2 months before the departure for study to Ukraine legalized in accordance with the established procedure;
 • document on absence of HIV infection legalized in accordance with the established procedure;
 • return ticket with the date;
 • 6 photos 6×4 с

Payment for training on preparatory courses is carried out by the student or by the representative of intermediary firm or the individual in the Academy.

Training term. Academic year consists of 2 semesters – autumn which begins on September 1, and spring which begins on February 1 and ends on July 5-7.

Because entrance of students for study to Ukraine is carried out during the period from August 15 till November 15, the beginning of studies in the autumn semester can be postponed for later.

For the admission to study on accredited specialties a foreign school leaver should file the following documents:

 • national passport;
 • the original of the document on secondary or higher education with the indication of disciplines and the received grades (points) and its copy legalized in Consulate of Ukraine notarized with Ukrainian translation; the diploma about the higher education, received in the homeland should be certificated;
 • certificate on the termination of preparatory faculty (office) of Ukraine;
 • notarized copy of the birth certificate with Ukrainian translation;
 • medical certificate on a state of health which was given out not later than 2 months before the application to the Academy;
 • document on absence of HIV infection;
 • 6 photos 6×4 sm.

Foreign students are provided with accommodation in the hostels in rooms for 2 or 3 people. Cost of accommodation is equivalent to 30-100 US dollars per month.

Ukraine, 61003, Kharkov, 3 Potebni st.

Fax.: 38 (057) 706-39-71

The history of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

In the postwar years the country sharply faced a problem of engineering personnel training for revival of the destroyed industry. For providing the national economy with highly-skilled personnel and rational use of labor force educational institutions of part-time department are more often used in the country.

glavniy stari vid

On the basis on the Order of the Minister of the Higher and Secondary Education of USSR from February 21, 1958 No. 78, according to the decision of Council of Ministers of USSR from January 24, 1958 No. 62 Ukrainian Correspondence Polytechnical Institute (further – UCPI) was created in Kharkov. It comprised 8 departments: Power, Electro-Physical, Construction, Engineering-Economic, Mining, Metallurgical, Machine-Building, Chemical-Technological. Training of specialists was carried out on 52 specialties.

1958 – Vorobyov Sergey Aleksandrovitch was appointed as the first Director of the Institute.

vorobiev

1958 – 3 new additional specialties appeared: cars and tractor; devices of fine mechanics; construction and road car and equipment. The planned contingent of students – was12 thousand people.

1958 – the first Academic Council of the Institute starts its work.

1959 – the first training courses were open in the Institute.

1959 – Kharkov Engineering Faculty was open for Kharkov and the Kharkov region citizens.

1960 – the first Methodical Council of UCPI starts its work.

1960 – UCPI unites 15 educational advisory and basic subsections: in Voroshilov, Gorlovka, Konotop, Poltava, Kherson, Dnepropetrovsk, Sumy, Krykov, Kramatorsk, Shostka, Severodonetsk, Zhdanov, Lisichansk, Izum, Enakiev.

1961 – the first admission for post-graduate course on 4 specialties was carried out: automation of production processes; technology of foundry engineering; metal-cutting machines; technology of silicates.

1963 – UCPI as the Republican Center carries out methodical management and development of educational methodical literature for correspondence students of engineering specialties.

1963 – the first branch-wise research laboratory of production processes’ automation is created in the Institute.

1964 – Andreev Heorgiy Yakovlevitch who made a big contribution to the Institute’ reorganization was appointed to the post of Rector of UCPI.

andreev

1966 – foundation of  training of engineering pedagogical personnel of full-time department on specialties 0305 «Thermal power plant» and 0510 «Technology and equipment of welded production», and since 1975 – on specialties : 0315 «The teacher- engineer of electro-power disciplines» and 0577 «The teacher-engineer of machine-building discipline».

1978 – Artukh Stanislav Fedorovitch is appointed to the post of Rector of the Institute. The contingent of students increased to 9475 people, in particular 1174 students of full-time department, 1125 people of part-time department and 7176 people of correspondence department.

artyh

1989 – UCPI includes «Mining Faculty» (the former Stakhanov branch of Kommunarskiy Mining Metallurgical Institute), the only in the Soviet Union educational establishment which prepared engineering pedagogical personnel for technical training colleges of mining industry.

1990 – UCPI was renamed into Kharkov Engineering Pedagogics Institute (further – HEPI).

stud stroyka   vestibul   otdelo4nie rab

1994 – the State Accreditation Commission of Ministry of Education and Science of Ukraine gave to the Institute the IV level of accreditation and the status of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (further – UEPA).

During this period of UEPA takes the lead in creation of an educational scientific production complex on training of engineering pedagogical personnel for vocational schools of Ukraine which included except the Academy also 6 industrial pedagogical technical schools: Kiev Industrial Pedagogical Technical School, Donetsk Industrial Pedagogical Technical School, Rubezhanskiy Industrial Pedagogical Technical School, Konotopskiy Industrial Pedagogical Technical School, Kharkov Industrial Pedagogical Technical Schools No. 1 and No. 2.

1994 – the first professional Council of Licensing and Accreditation of Engineering Pedagogical Specialties and Higher Technical Training Colleges starts its work.

2002 – Dr. Sc. on Pedagogics, Professor Kovalenko Elena Eduardovna who is the member of Methodical Council of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports on Engineering Pedagogical Educational Problems is appointed to the post of Rector of the Academy.

kovalenko

2003 – Rector of UEPA E.E. Kovalenko is elected to the post of President of National Monitoring Committee of Ukraine of the International Society of Engineering Pedagogics (IGIP).

2009 – the specialized Academic Council on defence of the Ph.D theses in «Standardization, Certification and Metrological Supply» was open.

2011 – Electro-Technological department was renamed into the Educational Scientific Professional Pedagogics Institute situated in Artemovsk and Slavyansk cities, also Mining Department was renamed into Stakhanov Educational Scientific Institute of Mining and Educational Technologies, situated in Stakhanov city.

During its existence the Academy prepared over 70 thousand specialists who have solid engineering knowledge and abilities, special psychological-pedagogical and legal training for work at the enterprises of different industries.

glavniy

CC BY SA Фото доступні на умовах ліцензії «Creative Commons Із зазначенням авторства — Розповсюдження на тих самих умовах»

Головним виборчим органом студентського самоврядування Української інженерно-педагогічної академії є Студентський Сенат, який очолює обраний голова.  

Склад Студентського Сенату Академії 

Голова Сенату - Вольська Мілена ДІТ-ПОЦТ21

Секретар- Полєтаєва Єкатерина ДМП-ПС22-2

Media groups Management 

Голова - Островерхова Анна ТХ-22

Члени департаменту:

 

 

Таlent Management 

Голова - Нєдєлько Катерина ДІТ-Ш21

Член департаменту: 

Субботіна Ксенія ДІТ-ПОХ22

Марчак Ігор ДЕА-ПоНс23

Science Management

Голова - Кошарний Кирил ДМП-ПС21

Член департаменту:

 

Sport Management 

Голова - Полєтаєва Єкатерина ДМП-ПС22-2

Член департаменту:

Зірка Альона ДіТ-ПОХ22

Volunteer corps UEPA

Голова - Без`язичний Євген ДМП-КТР22

Члени департаменту:

Бєлік Марія ДЕА-ПОНс23

Степанова Наталія ДМП-М23 пр

Інформація про роботу студентського самоврядування

Представники студентського самоврядування складають 50% складу стипендіальної комісії академії (Правила призначення академічних стипендій в Українській інженерно-педагогічній академії затверджених Вченою радою академії протокол №5 від 22.12.2021р.) За поданням органів студентського самоврядування нараховуються бали за громадську діяльність при формуванні рейтингу успішності студентів академії, який є підставою для призначення стипендії (Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів Української інженерно-педагогічної академії для призначення стипендії протокол №5 від 22.12.2021р., п. 3.4.3). 

Члени студентського сенату систематично приймають участь в зборах і конференціях Харківської Обласної Студентської Ради і Харківської Молодіжної Студентської Ради.

Серед традиційних заходів, що проводяться представниками різних департаментів Сенату є: благодійні заходи для дитячих будинків міста та області; конкурси талантів, фото-виставки, акції в підтримку здорового способу життя; участь у студентських форумах, конференціях, круглих столах, волонтерській діяльності. Члени Сенату активно приймають участь у таких загальноакадемічних заходах як: «Посвята у студенти», «День здоров’я», «Містер і міс УІПА», «УІПА має таланти», «Колодія величаємо – Масляну зустрічаємо», «Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів», «День вишиванки» літературні вечори до пам’ятних дат.

В рамках програми розвитку підприємницького клубу YEP Startup CLUB UEPA представники Сенату восени 2020 пройшли курс «Емоційний інтелект у бізнесі». Протягом року на базі Центр розвитку креативного підприємництва УІПА прослухали тренінг Business Simulation Game «LEAN & AGILE WITH LEGO, A COMPLEX SIMULATION» та пройшли інтерактивний курс «Підприємництво та управління компанією»  на основі комп’ютерної бізнес симуляції ViAL+.

В осінньому семестрі члени Сенату разом з викладачами та представниками Центру гендерної освіти УІПА взяли участь в акції «16 днів проти гендернозумовленого насильства».

Представники Сенату разом з творчими колективами Культурного центру УІПА щороку відвідують Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13 і  Навчально-виховний комплекс-інтернат №2» Харківської обласної ради з концертами до Дня Святого Миколая.

В академії активно працює Волонтерський Корпус УІПА (VOLUNTEER  CORPS UEPA). Волонтери проводили благодійну акцію «Добро твоїми руками». Та   доброчинна акція по збору допомоги для поранених бійців АТО, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Харківському військовому шпиталі.

Протягом року представники сенату активно займались пропагандою діяльності органів студентського самоуправління серед молодших курсів з метою залучення студентів до активної громадської діяльності.

 

Статут Студентського сенату

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентську раду факультету

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку УІПА

Статут Української інженерно-педагогічної академії

Колективний договір

Положення

Звіти (відомості) про самооцінювання освітніх програм

Експертні висновки 

Інструкція з діловодства в Українській інженерно-педагогічній академії

Проєкти нормативних документів для обговорення