Структура Української інженерно-педагогічної академії

 

1.1. Факультети та кафедри:

 • Факультет енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів.
  • Кафедра фізики, електротехніки і електроенергетики.
  • Кафедра теплоенергетики та енергозберігаючих технологій.
  • Кафедра філософії, українознавства та політології. 
 • Факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті.
  • Кафедра машинобудування, транспорту і зварювання.
  • Кафедра креативної педагогіки та інтелектуальної власності.
  • Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики. 
 • Факультет міжнародних освітніх програм.
  • Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти.
  • Кафедра практичної психології.
  • Кафедра економіки та менеджменту.
  • Кафедра фізичного виховання. 
 • Технологічний факультет.
  • Кафедра технологій і дизайну.
  • Кафедра харчових та хімічних технологій.
  • Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації.
  • Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва. 
 • Навчально-науковий професійно - педагогічний інститут УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ (м. Бахмут):
  • Кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем.
  • Кафедра економіки підприємства і менеджменту.
  • Кафедра освітніх технологій та охорони праці.
  • Відділ довузівської підготовки та підвищення кваліфікації.
  • Навчально-наукова лабораторія «Інноваційні технології в екології».
  • Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг.» 
 • Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій (м. Харків).

 

 • Підрозділи Академії:
  • Науково-дослідна частина.
  • Наукова бібліотека.
  • Інформаційно-обчислювальний центр.
  • Навчально-методичний відділ.
  • Відділ кадрів.
  • Канцелярія і архів.
  • Навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності.
  • Бухгалтерська служба.
  • Аспірантура і докторантура.
  • Навчально-науковий центр.
  • Господарська ділянка.
  • Експлуатаційно-технічний відділ.
  • Відділ матеріально-технічного постачання та закупівель.
  • Спільна з інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України навчально-методична лабораторія з проблем інженерно - педагогічної освіти.
  • Ремонтно-будівельна група.
  • Стадіон «Гарт».
  • Спортивно-оздоровчий табір «Буймерівка».
  • Студентська їдальня.
  • Культурний центр.
  • Студентське містечко.
  • Центр удосконалення підготовки іноземних громадян.
  • Корпус Помірки-27.
  • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP (Центр інженерної педагогіки IGIP).  

Структура Української інженерно-педагогічної академії затверджена наказом № 285 від 03 вересня 2020 р. (зі змінами відповідно до наказів №240 від 16 жовтня 2020 р, та №555 від 31 грудня 2020 р.)