Ліцензія УІПА

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Українська інженерно-педагогічна академія

 

Найбільш актуальну інформацію та оновлення, ви можете відстежувати за посиланнями:

 

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти(за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва)  

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання )  

Інформація щодо кількості здобувачів вищої освіти