Контакти

Українська інженерно-педагогічна академія

Адреса закладу: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.

Приймальня ректора:

 Телефон: (057) 731-28-62, факс: (057) 731-32-36. 

 Електронна адреса: rektor [at] uipa.edu.ua 

 Телефон приймальної комісії: (057) 731-25-63

abit [at] uipa.edu.ua

Ліцензія:  від 12.04.2021 р.

Форма власності: державна.

Рік заснування: 1958.

Увага! Змінено реквізити з 01.01.2020  

 

Призначення платежів:

Реквізити:

Сплата за навчання студентів

Підготовчі курси

Факультативи

Підготовче відділення Центру підготовки іноземних громадян

Курси підвищення кваліфікації

Стажування

Додаткові платні консультації

Захист дисертацій

Українська інженерно - педагогічна академія

Р/р UA828201720313211002201012241

В ДКСУ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071228

 

Сплата за проживання в гуртожитках

Прання в гуртожитку

Ксерокс

Політурні послуги

Методичні посібники

Інформаційні послуги по оформленню дипломів

Українська інженерно - педагогічна академія

Р/р UA108201720313281002202012241

В ДКСУ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071228

 

Додаткові послуги в гуртожитках(електроенергія)

Студентські квитки

Дипломи

Українська інженерно - педагогічна академія

Р/р UA508201720343101002200012241

В ДКСУ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02071228

 

 

РЕКТОРАТ

Ректор 

731-28-62

rektor [at] uipa.edu.ua

Приймальня ректора 

733-79-44,

731-28-62

факс 731-32-36

 

Помічник ректора 

733-78-83

rektor [at] uipa.edu.ua

Перший проректор

733-78-11

petrovsv[@]uipa.edu.ua

Проректор з наукової роботи

733-79-98

a_kupriyanov [at] uipa.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи

Секретар

731-28-38

733-78-41

733-78-21

vasileva [at] uipa.edu.ua

Проректор з перспективного розвитку

 

 

Секретар

731-41-77

733-79-08

733-79-37

факс 731-23-50

krasnok [at] uipa.edu.ua

Вчений секретар вченої ради

733-79-82

vchena_rada [at] uipa.edu.ua

 

ПІДРОЗДІЛИ

Навчально-методичний відділ

731-26-95
733-79-51
733-78-85
733-78-58 

uo [at] uipa.edu.ua

Диспетчери

733-79-23

 

Відділ аспірантури

733-78-76

aspirantura [at] uipa.edu.ua

Центр інноваційних освітніх технологій, міжнародних зав’язків та академічної мобільності

733-79-93

otdelzr [at] uipa.edu.ua

 

 

Дільниця множувальної техніки

733-78-64

733-79-64

rio [at] uipa.edu.ua

Начальник відділу кадрів

731-12-11
733-79-25

 

Відділ кадрів

733-78-07
733-79-05

ok [at] uipa.edu.ua

Науково-дослідна частина

733-78-57

nauka [at] uipa.edu.ua

Планово-фінансовий відділ

731-24-66
733-79-50

pfo [at] uipa.edu.ua

Головний бухгалтер

731-12-04

 

Інформаційно-обчислювальний центр

733-78-13

733-79-32

cdo [at] uipa.edu.ua

vc [at] uipa.edu.ua

Канцелярія

733-79-41

doc [at] uipa.edu.ua

Профком

733-78-49

pfk [at] uipa.edu.ua

Навчальний центр підготовки іноземних громадян 

Директор Центру

706-39-71

706-39-71

cpig [at] uipa.edu.ua

intercenter [at] uipa.edu.ua

Навчально-науковий центр

733-01-64

762-71-45

nnc [at] uipa.edu.ua

Відділ постачання

733-78-27

 

Спеціалізована рада з захисту дисертацій

733-78-59

 

Юрисконсульт

733-79-97

 

Архів

733-78-63

 

Охорона праці, цивільний захист і пожежна безпека

733-78-70

bezpeka [at] uipa.edu.ua

Директор бібліотеки

733-78-97

karpenko [at] library.uipa.edu.ua

Відділ обслуговування науковими фондами

733-78-34

 

Відділ обслуговування навчальними фондами

733-78-33

 

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

733-78-68

 

Відділ наукового формування і обліку бібліотечно-інформаційних ресурсів

733-78-15

 

Сектор новітніх бібліотечно-інформаційних технологій

733-78-29

 

Приймальна комісія

771-05-45

731-25-63

733-78-43

abit [at] uipa.edu.ua

Культурний центр

733-78-02

kult.centr.uipa [at] ukr.net

 

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИЗАЦІЇ

Декан

733-78-65

 

Деканат

733-79-15

dek.en.uipa [at] gmail.com

Кафедра фізики, електротехніки і електроенергетики

733-79-56

733-79-16

733-79-73

733-79-79

ee [at] uipa.edu.ua

fel [at] uipa.edu.ua

 

Кафедра автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

733-79-14
733-79-43

733-79-59

733-78-24

733-78-44

733-78-88

733-78-45

tez [at] uipa.edu.ua

otss [at]  uipa.edu.ua

Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнородного співробітництва 733-79-57 fl [at] uipa.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Декан

733-79-39

itvo [at] uipa.edu.ua

Деканат

733-79-31

itvo [at] uipa.edu.ua

Кафедра машинобудування, транспорту і зварювання

733-78-18

733-79-22
733-78-26
733-79-49

itmzv [at] uipa.edu.ua

mot [at] uipa.edu.ua

Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики

733-79-18
733-79-17

ikpt [at] uipa.edu.ua

Кафедра харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

733-79-69

733-78-06

733-78-17

733-79-62

733-79-94

design [at] uipa.edu.ua

him [at] uipa.edu.ua

tpp [at] uipa.edu.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Декан

733-78-37

mop [at] uipa.edu.ua

Деканат

733-79-70

mop [at] uipa.edu.ua

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

733-78-00

733-79-88
733-78-75

733-79-28
733-78-93

733-78-42

pmpn [at] uipa.edu.ua

Кафедра практичної психології

733-78-81

733-78-71

psihol [at] uipa.edu.ua

Кафедра фізичного виховання

733-78-78

fv [at] uipa.edu.ua

Кафедра економіки та менеджменту

733-78-23
733-79-30

733-79-03
733-79-35

ekon [at] uipa.edu.ua

 

Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

733-79-78
733-79-24

733-78-38

733-79-85

uip [at] uipa.edu.ua

kpis [at] uipa.edu.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Керівник інституту

733-78-16

n.oliinyk[at]htei.org.ua

 

Деканат

733-79-60

dechteiuepa[at]gmail.com

 

Кафедра ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

733-79-84

rhtb[at]htei.org.ua

turizmkafhtei[at]gmail.com

 

Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва

733-78-55

+38067-66-25-130

kaf.mmtp[at]uipa.edu.ua

 

Кафедра міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

773-78-55

mbfo[at]htei.org.ua