Акредитаційна експертиза підготовки магістрів "Публічне управління та адміністрування "

З 05 по 07 грудня 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  281  Публічне управління та адміністрування  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки