Міжнародне співробітництво

 Встановлення та розвиток міжнародних зв’язків з закладами вищої освіти та організаціями держав ближнього та далекого зарубіжжя є одними з пріоритетних напрямів діяльності Української інженерно-педагогічної академії.

Мета міжнародного співробітництва – розвиток довгострокових університетських програм співробітництва в галузі студентського обміну, науково-дослідної роботи, інформаційного та технологічного обміну.

Міжнародна діяльність академії реалізується у підвищенні авторитету академії в наукових колах України та за кордоном, а також з метою інтеграції академії у світовий простір.

Співробітники академії активно працюють над створенням нових та підтримкою вже налагоджених контактів із закордонними партнерами.

Академія успішно підтримує міжнародні зв’язки у співробітництві з підготовки інженерно-педагогічних кадрів з навчальними закладами Китайської Народної Республіки,  Німеччини, Чеської Республіки, Швейцарії, Словаччини, Литви, Республіки Сербія, Болгарії, Грузії, Азербайджанської Республіки, Таджикистану, Республіки Казахстан та іншими.

Українська інженерно-педагогічна академія бере активну участь у міжнародному проєкті Міжнародного товариства інженерної педагогіки (die Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik – IGIP). З 1999 року УІПА є дійсним членом IGIP.

При академії створено і працює Національний моніторинговий комітет України (НМКУ) під егідою Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP). У вересні 2001 р. у м. Клагенфурт (Австрія) Українська інженерно-педагогічна академія одержала офіційні документи по акредитації УІПА як навчального закладу, що відповідає вимогам підготовки європейських викладачів інженерних дисциплін, а випускники Центру – дипломи Європейських викладачів інженерних вишів. З 2017 року наша академія є підписантом Великої Хартії Університетів ( Magna Charta Universitatum).

При академії працює Навчальний центр підготовки іноземних громадян, в якому щорічно проходять навчання здобувачі освіти з багатьох країн світу. До складу Центру входить підготовче відділення, що здійснює довишівську підготовку іноземних громадян. За один рік навчання студенти, разом з вивченням української мови, одержують необхідні знання з математики, фізики, хімії, біології та з інших фундаментальних наук.

Іноземні громадяни, що успішно закінчили підготовче відділення, одержують Свідоцтво державного зразка, яке дає право на подальше навчання у  закладах вищої освіти України.

За роки існування підготовчого факультету на ньому навчалися здобувачі освіти з Ірану, Сирії, Азербайджану, Марокко, Іраку, Танзанії, В’єтнаму, Китаю, Японії та інших країн.

В рамках підписаних угод з закордонними навчальними закладами викладачі та співробітники академії виїжджають до країн-партнерів з метою участі у міжнародних конференціях, семінарах; здобувачі освіти та аспіранти УІПА проходять стажування в закордонних вищих навчальних закладах.

У зарубіжних наукових виданнях Угорщини, Норвегії, Китаю, Японії,  Болгарії публікуються статті викладачів академії. Відповідно в збірнику наукових праць УІПА «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» опубліковано роботи фахівців з Китаю, Литви, Болгарії, Словаччини, Казахстану, Австрії, Сербії.

Міжнародні зв’язки УІПА постійно поглиблюються та розширюються за напрямами співробітництва із закордонними партнерами. Академія використовує всі можливості міжнародного співробітництва для розвитку наукових досліджень, широкого впровадження наукових розробок і проєктів, зміцнення навчально-методичної бази академії.

Такі форми співпраці, як обмін студентами і викладачами; участь у міжнародних семінарах та конференціях для встановлення міжнародних контактів; участь у нових проєктах, що передбачають впровадження нових методів навчання в ЗВО України – все це сприятиме входженню академії у світовий освітній простір.