Нормативні документи

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку УІПА

Статут Української інженерно-педагогічної академії

Колективний договір

Положення

Звіти (відомості) про самооцінювання освітніх програм

Експертні висновки 

Інструкція з діловодства в Українській інженерно-педагогічній академії

Проєкти нормативних документів для обговорення