Erasmus + проєкт «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні»

 

   

 

NEW MECHANISMS OF PARTNERSHIP-BASED GOVERNANCE AND STANDARDIZATION OF VOCATIONAL TEACHER EDUCATION IN UKRAINE (PAGOSTE)

 

(609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP)

 

Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні

 

Коротка назва проєкту: PAGOSTE

Пріоритет: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проєкту: 15.01.2020 – 14.01.2023

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

 

Цільова група:

Студенти ЗВО, які навчаються за програмами підготовки викладачів професійної освіти, викладачі професійної освіти, керівники закладів професійної освіти, Міністерство освіти і науки України, слухачі закладів професійної освіти, роботодавці.

 

Учасники консорціуму

Партнери з ЄС

– Університет Констанц, Німеччина

– Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія

– Римський університет Тре, Італія

 

Українські партнери

– Міністерство освіти і науки України, Київ

– Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Київ

– Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київ

– Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

– Національний транспортний університет, Київ

– Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса

 

Мета та завдання проєкту:

Метою проєкту є підвищення якості та актуальності підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства (УОП) між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти.

 

Завдання проєкту:

– налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами;

– запровадити механізми УОП в систему підготовки викладачів для професійної освіти;

– дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти УОП.

 

Напрями діяльності за проєктом:

– аналіз системи управління підготовкою викладачів для професійної освіти;

– розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства (УОП);

– змістовий внесок європейських партнерів в розробку механізмів УОП;

– запровадження механізмів УОП для національного рівня.

 

Очікувані результати:

  1. Проаналізовано систему управління підготовкою викладачів для професійної освіти.
  2. Розроблено та впроваджено механізми управління на основі партнерства (УОП).
  3. Зроблено внесок європейськими партнерами в розробку механізмів УОП.
  4. Запроваджено механізми УОП для національного рівня.

 

Проєкт Erasmus + стосується управління в професійно-технічній освіті (ПТО) в Україні. Професійна підготовка викладачів, які працюють у сфері професійно-технічної освіти (ПТО) вважається складнішою, ніж у загальноосвітній системі, оскільки тут актуальність компетентностей вчителів впливає не тільки на учнів (професійно-технічних студентів), але й на якість ПТО як такої та її функціональність для сектору зайнятості. Загальним критерієм якості є забезпечення відповідності очікуванням професійно-технічних навчальних закладів та мотивації й компетенції майбутніх учителів.

Ця проблема «узгодження» матеріалізується «прогалиною між теорією та практикою», оскільки «користувачі» кваліфікацій ПТО, будучи роботодавцями майбутніх викладачів, зазвичай не беруть участь у створенні або принаймні не впливають на те, як навчаються майбутні викладачі та як під час навчання в університеті формуються навички, необхідні для роботи в аудиторії. Ця однобічна інституційна реальність пояснює, чому викладачі не відчувають себе добре підготовленими до майбутнього професійного призначення.

УОП (управління на основі партнерства) розглядається як інструмент вирішення цієї проблеми, включаючи школи ПТО до участі у таких заходах, як розробка навчальних програм чи методика викладання. Це може означати створення системи управління на основі партнерства, що виходить за межі цих двох зацікавлених сторін. Оскільки децентралізація є основним аспектом сучасної політики в галузі ПТО, УОП у ПТО вписується у політичну програму, ставлячи під сумнів традиційні ролі відповідальних установ.

Проєкт спрямований на розробку та пілотування структур управління між українськими ЗВО-партнерами та регіональними закладами ПТО. Основна увага приділяється подоланню розриву теоретичної практики між університетською освітою та потребою у викладанні в закладах ПТО, а також на налагодженні нового управління на новому, тобто на основі партнерства між відповідними установами ПТО.

Проєкт спрямований на підвищення обізнаності про сучасну систему ПТО в Україні та підвищення статусу професії викладача.