Erasmus + проєкт UA-Talent-UP

Erasmus + проєкт «Розвиток підприємливості, креативності та міжкультурних компетенцій для якісного викладання в Україні»

STEPPING-UP ENTREPRENEURSHIP, CREATIVITY AND INTERCULTURAL COMPETENCES FOR HIGH QUALITY TEACHING IN UKRAINE

№ проєкту 101129457

Розвиток підприємливості, креативності та міжкультурних компетенцій для якісного викладання в Україні

Коротка назва проєкту: UA-Talent-UP

Пріоритет (3): Економіка, що працює для людей

Тривалість проєкту: 01.12.2023 – 30.11.2026

Програма фінансування ЄС: Програма Еразмус+, Розбудова потенціалу

Сайт проєкту 

Цільова група: здобувачі, працівники закладів вищої освіти та професійно-технічної освіти.

 

УЧАСНИКИ КОНСОРЦІУМУ

Партнери з ЄС

‒ Папський університет Саламанки, Іспанія

− Університетський коледж Лювен Лімбург, Бельгія

− Університет Кіпру, Кіпр

Українські партнери

− Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

− Заклад вищої освіти «Український католицький університет»

− Українська інженерно-педагогічна академія

− Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

− Громадська організація «Інноваційна Генерація»

− Міжнародний європейський університет

− Львівська національна академія мистецтв

Мета та завдання проєкту:

Загальна мета: підвищити компетентності викладачів і тренерів в закладах вищої освіти України та закладах професійно-технічної освіти для зростання глобального підприємницького потенціалу та креативності майбутніх здобувачів шляхом (1) розробки програми підготовки викладачів та тренерів з використанням методологій гейміфікації та спільного навчання, а також (2) створення відкритих програм мікрокваліфікації для кращої відповідності потребам ринку праці та підвищення рівня компетентностей, навичок, потенціалу працевлаштування та глобального підприємницького духу здобувачів вищої освіти ЗВО та широкої громадськості (професійно-технічна освіта).

Конкретні цілі:

‒ Покращити викладання, механізми оцінювання для працівників та здобувачів закладів вищої освіти, якість освіти, управління, врядування, інклюзію, інновації, бази знань, цифровий та підприємницький потенціал на основі застосування методологій гейміфікації та спільного навчання, а також інтернаціоналізацію закладів вищої освіти у третіх країнах, які не пов’язані з Програмою.

‒ Підвищити рівень підприємництва, інновацій, креативності та міжкультурних компетентностей, навичок і потенціалу працевлаштування здобувачів усіх спеціальностей та рівнів вищої освіти в закладах вищої освіти України та серед зацікавленої широкої громадськості (професійно-технічна освіта).

‒ Сприяти інклюзивній освіті, рівності, справедливості та недискримінації у вищій освіті України.

‒ Забезпечити сталість, гарантуючи інституційну власність і відкритий доступ до результатів проєкту.

Напрями діяльності за проєктом:

‒ Створення хабів креативності.

‒ Навчання з креативності, інновацій, підприємництва.

‒ Навчання з глобальних компетентностей ЄС.

‒ Тестовий тренінг з креативності, інноваційності, підприємництва для працівників закладів вищої освіти України.

‒ Тестовий тренінг з глобальних компетентностей для працівників закладів вищої освіти України.

‒ Тестовий тренінг зі створення гейміфікованих MOOC для працівників закладів вищої освіти України.

‒ Тестовий тренінг з глобального підприємництва, інновацій та креативності для здобувачів закладів вищої освіти України.

‒ Тестовий тренінг з глобального підприємництва, інновацій та креативності для широкого загалу (включаючи здобувачів закладів професійно-технічної освіти).

‒ Тестовий MOOC тренінг з глобального підприємництва, інновацій та креативності для здобувачів закладів вищої освіти України.

‒ Тестовий MOOC тренінг з глобального підприємництва, інновацій та креативності для широкого загалу (включаючи здобувачів закладів професійно-технічної освіти).

‒ Розробка програмного забезпечення для керування та мікросертифікації гейміфікованих MOOC, а також для керування та сертифікації двох інструментів оцінки компетентностей.

‒ Підготовка гейміфікованих мікросертифікованих MOOC та інструментів оцінки компетентностей.

‒ Заходи із забезпечення якості результатів проєкту.

‒ Поширення результатів проєкту.

Очікувані результати:

‒ 6 створених та обладнаних хабів креативності з повністю підготовленими тренерами.

‒ Рамка глобальних компетентностей.

‒ Інтерактивне програмне забезпечення для інклюзивного навчання OPENSOURCE SOFTWARE.

‒ Модульний MOOC на основі методології гейміфікації, що дозволяє створювати тренінги «a la carte», включаючи різні компетентності та рівні володіння компетентностями як Європейської рамки компетентностей EntreComp, так і Глобальної рамки компетентностей.

‒ Вступний MOOC для навчання, як створювати та публікувати MOOC на основі гейміфікації за допомогою програмного забезпечення OPENSOURCE.

‒ Інструмент оцінювання рівня інноваційності, креативного підприємництва та глобальних компетентностей.

‒ Веб-сторінка проєкту для поширення та публікації результатів проєкту.

‒ Веб-сайт для публікації MOOC та інструментів оцінки компетентностей, відкритий для будь-якої зацікавленої установи для публікації своєї пропозиції MOOC.

‒ 3 звіти:

- Рекомендації щодо створення Європейської глобальної системи компетенцій (1 рік).

- Рекомендації щодо оновлення Європейської рамки компетентностей EntreComp (2 рік).

- Рекомендації щодо прийняття програм мікрокваліфікацій для навчання або оцінки компетентності (3 рік).

‒ Спільна книга відкритого доступу, до якої всі учасники проєкту зможуть додати розділ у формі відгуку чи публікації результатів досліджень.