Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Енергетика)" спеціальності 015.08 "Професійна освіта (Енергетика)" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

З 01 по 02 липня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Енергетика)" спеціальності 015.08 "Професійна освіта (Енергетика)" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки