Соціальна стипендія: хто може претендувати на її отримання

 

Під час навчання у закладах вищої освіти здобувачі можуть отримувати або звичайну академічну стипендію за успіхи у навчанні, або соціальну стипендію. Але на останню може претендувати тільки певна категорія здодубувачів.

На отримання соцстипендії можуть претендувати наступні категорії:

− діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вишу відповідно;

− особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти);

− особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

− шахтарі, зі стажем підземної роботи не менше 3-х років;

− особи, які стали здобувачами освіти протягом 3-х років після здобуття базової або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менше 15-ти років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I-II групи;

− особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

− діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вишу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

− діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи ВПО (до закінчення навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

− особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

− здобувачі з родин, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

− особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

− діти загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або захисників і захисниць України (до закінчення дітьми навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

− діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років). Такі особи набувають право на соціальну стипендію, якщо в день звернення за її призначенням населений пункт, у якому вони проживали на момент зарахування до закладу освіти, віднесено до переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування. 

Для отримання соціальної стипендії слід звернутись до ЗВО із заявою, у якій зазначається:

− ПІБ;

− дата народження;

− задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування) або фактичне місце проживання;

− серія та/або номер паспорта громадянина України або реквізити посвідки на постійне проживання (для особи, якій не виповнилося 14 років, – свідоцтво про народження);

− реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

− унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

− ким і коли виданий студентський квиток;

− підстава для отримання соціальної стипендії. 

ВАЖЛИВО! Виплата соціальних стипендій в Україні здійснюється органами соціального захисту населення (НЕ безпосередньо ЗВО) через заклади вищої освіти на підставі відповідних документів. 

Більше подробиць можна дізнатися у фахівців Приймальної комісії УІПА.