Правила прийому

Правила прийому у 2019 році (зі змінами) 

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 2.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 3. Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є населений пункт, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес.

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або третій (другий) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 7. Перелік напрямів і спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), для здобуття ступеня магістра, (при відповідності напряму або спеціальності для здобуття ступеня магістра не потрібно проходити додаткове вступне випробування).

Додаток 8. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра).

Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.

Положення про апеляцію

Положення про приймальну комісію

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році