Правила прийому

Правила прийому із змінами

Зміни до Правил прийому УІПА 2020

Правила прийому у 2020

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 2.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 3.1 Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 3.2 Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або третій (другий) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра) за умови вступу на споріднену спеціальність для здобуття ступеня бакалавра відповідно до стандартів вищої освіти

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти (для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра).

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.

Положення про апеляцію

Положення про приймальну комісію

Перелік конкурсних предметів для здобуття освітнього ступня молодшого бакалавра

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році