Перелік вищих навчальних закладів України, в яких ведеться підготовка фахівців за напрямом (спеціальністю) «професійна освіта» (за профілем»)

ІІІ- ІV рівнів акредитації

Спеціалізовані вищі навчальні заклади ІV рівня акредитації

 1. Українська інженерно-педагогічна академія
 2. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Факультети технічних, аграрних, педагогічних вищих навальних закладів

ІІІ-ІV рівнів акредитації

 1. Бердянський державний педагогічний університет
 2. Вінницький національний аграрний університет
 3. Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка
 4. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький  національний університет»
 5. Державний заклад «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка»
 6. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
 7. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
 8. Київський національний університет будівництва і архітектури
 9. Київський національний університет технологій та дизайну
 10. Луцький національний технічний університет
 11. Миколаївський національний аграрний університет
 12. Національний транспортний університет
 13. Національна металургійна академія України
 14. Подільський державний аграрно-технічний університет
 15. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
 16. Східноукраїнський національний університет ім.. В.Даля
 17. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
 18. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 19. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 20. Херсонський державний університет
 21. Хмельницький національний університет
 22. Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
 23. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
 24. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

 

І-ІІ рівнів акредитації

 1. Дніпропетровський  індустріально-педагогічний технікум
 2. Донецький індустріально-педагогічний технікум
 3. Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка
 4. Коломийський індустріально-педагогічний технікум
 5. Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету
 6. Первомайський індустріально-педагогічний технікум
 7. Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 8. Ржищівський індустріально-педагогічний технікум
 9. Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум
 10. Державний вищий навчальний заклад "Севастопольський індустріально-педагогічний коледж"
 11. Харківський індустріально-педагогічний технікум