Звіт «Основі результати роботи підкомісії з професійної освіти (за профілем) в 2010/11 навчальному році»

Основі результати роботи підкомісії з професійної освіти (за профілем)

в 2010/11 навчальному році

 Протягом 2010/11 навчального року було проведено три засідання підкомісії з професійної освіти (за профілем) науково-методичної комісії з педагогічної освіти МОНмолодьспорт України.

На першому засіданні у вересні 2010 р. були затверджені освітні  стандарти за всіма спеціальностями інженерно-педагогічної освіти для ОКР «бакалавр».

На другому засіданні у листопаді 2010 р. було розглянуті питання  про підсумки роботи підкомісії в 2009/10 н.р. та затвердження плану роботи  на 2010/11 н.р., про введення в дію переліку профілів напряму (спеціальності) «Професійна освіта» та про розробку стандартів вищої освіти згідно з новим переліком профілів. Було затверджено підсумки роботи у 2009/10 н.р. та розіслано їх ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців для системи ПТО; затверджено план роботи та графік засідань підкомісії на 2010/2011 н.р.; затверджено пропозиції, щодо порядку введення в дію профілів підготовки за напрямом (спеціальністю) «Професійна освіта» та скорочені стандарти вищої освіти за новими профілями підготовки, а також план-графік розробки галузевих стандартів вищої освіти у відповідності з новим переліком профілів напряму (спеціальності) «Професійна освіта».

На третьому засіданні у грудні 2010 р. було затверджено освітній стандарт для ОКР «магістр» і таблицю відповідності профілів.

Велика робота була здійснена підкомісією для затвердження Переліку профілів підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціальностями 5.01010401 «Професійна освіта (за профілем підготовки)», 7.010104, 8.010104 «Професійне навчання (за профілем підготовки)» за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Для цього було розроблено проект нового інтегрованого за галузями переліку профілів та таблицю співставлення (відповідності) профілів, за якими здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Професійна освіта»; проведено ряд організаційних заходів разом з департаментом вищої освіти МОНмолодьспорт України та Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти (нарада, консультації, відпрацювання порядку затвердження профілів та тексту наказу, корегування переліку профілів) щодо затвердження переліку профілів наказом МОН України з реєстрацією наказу в Міністерстві юстиції; розроблено проект порядку введення в дію нового переліку профілів спеціальності «Професійна освіта»; розроблено та затверджено стандарти за всіма спеціальностями інженерно-педагогічної освіти для ОКР «бакалавр».