Інформація для гарантів освітніх програм

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для гарантів і кафедр)

Форма внутрішнього самоаналізу ОПП

Семінар для гарантів освітніх програм від НАЗЯВО з С.М. Квитом

Семінар від Ю.М. Рашкевича «Освітні програми: побудова, опис, визнання»

Презентація Ю.М. Рашкевича «Освітні програми: побудова, опис, визнання» (файл в приложениях)

Відомості про самооцінювання та робота з електронною системою

Освітньо-наукові програми доктора філософії за галуззю 01

Основні етапи підготовки освітньої програми до акредитації

Принципи та технологія розроблення ОП

Принципи та технологія укладання освітніх програм від стандарту до вимірюваної якості

Про професійні педагогічні кваліфікації

Проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01

Відповіді НАЗЯВО на питання гарантів та співробітників УІПА

Вебінар "Акредитація: не все так складно" - Михайло Винницький 09.04.2020

Он-лайн зустріч із Головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Квітом 14.04.2020

Лист МОН щодо застосування норм стандартів вищої освіти