Експертні висновки

З 04 по 06 лютого 2021 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Харчові технології)», за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).


Подивитися висновки

З 16 по 18 листопада 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», за третім (доктор філософії)рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.


Подивитися висновки

З 22 по 24 жовтня 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Економіка)», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта


Подивитися висновки

З 19 по 21 жовтня 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта


Подивитися висновки

З 21 по 23 вересня 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за за третім (доктор філософії)рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта.

Подивитися висновки

З 17 по 19 червня 2020 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Подивитися висновки

З 19 по 21 листопада 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта

Подивитися висновки

З 26 по 28 листопада 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта

Подивитися висновки

З 28 по 30 листопада 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Нафтогазова справа)», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта

Подивитися висновки

З 06 по 08 листопада 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,  15 Автоматизація та приладобудування, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Подивитися висновки

З 04 по 06 листопада 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Управління та економіка підприємництва, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Подивитися висновки

З 01 по 02 липня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Енергетика)" спеціальності 015.08 "Професійна освіта (Енергетика)" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Машинобудування)" спеціальності 015 "Професійна освіта (Машинобудування)" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Харчові технології" спеціальності 015 "Харчові технології" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Прикладна механіка. Зварювання" спеціальності 131 "Прикладна механіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 24 по 26 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Електричні станції, мережі та системи" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехника та електромеханіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 18 по 20 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Професійна освіта (Нафтогазова справа) спеціальності 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 18 по 20 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Теплоенергетика" спеціальності 144 "Теплоенергетика" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 12 по 14 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) зі спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 12 по 14 червня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Видавничо-поліграфічна справа" спеціальності 015 "Видавничо-поліграфічна справа" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 29 по 31 травня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Подивитися висновки

З 29 по 31 травня 2019 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Практична психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Подивитися висновки

З 26 по 28 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 053 Практична психологія  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 26 по 28 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 131 Прикладна механіка. Зварювання  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 19 по 21 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 015 Професійна освіта. Харчові технології  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 17 по 19 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 144 Теплоенергетика  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 12 по 14 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 13 по 15 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 015.20 Професійна освіта. Транспорт   за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 12 по 14 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 015.11 Професійна освіта. Машинобудування   за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 12 по 14 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 10 по 12 грудня 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності  015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 05 по 07 грудня 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  015  Професійна освіта (Комп`ютерні технології)  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки

З 05 по 07 грудня 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  281  Публічне управління та адміністрування  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки

З 28 по 30 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки

З 28 по 30 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  015  Професійна освіта. Енергетика  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки

З 22 по 24 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки

З 19 по 21 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися висновки

З 12 по 14 листопада 2018 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  113 Прикладна математика  за другим (магістерським) рівнем.

Подивитися висновки

З 07 по 09 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів з освітньо-професійної програми "Управління навчальним закладом" зі спеціальності  073 Менеджмент  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Подивитися експертні висновки

З 07 по 09 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів з освітньо-професійної програми "Управління інтелектуальною власністю" зі спеціальності  073 Менеджмент  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Подивитися експертні висновки

З 22 по 24 жовтня 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності  051 Економіка  за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися експертні висновки

З 04 по 06 червня 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)" зі спеціальності  015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка) за другим (магістерським) рівнем. 

Подивитися експертні висновки

 З  16 по 18 січня 2017 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено первинна акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація". 

Подивитився експертні висновки

 З 23 по 25 листопада 2016 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом". 

Подивитися експертні висновки

Подивитися результати виконання ККР за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом"

 22 по 24 листопада 2016 р. було проведено первинну акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в Українській інженерно-педагогічній академії.

Подивитися експертні висновки