МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»


11-13 вересня 2013 р. було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу», яка є одним із заходів євроінтеграційних освітніх та наукових процесів.

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія, Бердянський державний педагогічний університет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

У роботі конференції взяли участь науковці України, Болгарії, Литви, Мексики, Російської Федерації, Словакії.

Робота її проходила за 5 секціями:

Проблеми, тенденції та перспективи розвитку інженерно-педагогічної освіти;

Педагогічні технології та методика побудови освітнього процесу;

Інформаційні технології в промисловості та освіті;

Інноваційні розробки та досягнення в інженерно-педагогічній освіті;

Загальнонаукові проблеми інженерно-педагогічної освіти.

За результатами роботи конференції прийняті рекомендації щодо подальшого розвитку інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу в напрямку підвищення її якості шляхом удосконалення планування та організації навчального процесу, використання сучасних технологій навчання, підвищення педагогічної майстерності викладачів.