Представники УІПА взяли участь у роботі XVII Міжнародного наукового Конгреса «Публічне управління XXI ст.: Традиції та інновації»

 27 квітня кафедра менеджменту Української інженерно-педагогічної академії взяла участь у XVII Міжнародному науковому Конгресі «Публічне управління XXI ст.: Традиції та інновації» у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Метою Конгресу є узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інституцій державної влади та місцевого самоврядування.

Пройшло обговорення проблемних питань та форм і методів організації учбового процесу по спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у дискусійній групі «Публічне управління України: глобалізаційні виклики сучасності».