Інформаційні ресурси Академії у мережі Інтернет

В Українській інженерно-педагогічній академії побудована розвинена комп'ютерна інфраструктура, яка допомагає студентам вчитися і відпочивати. Електронні ресурси різноманітні та численні, посилання на найзначущі з них приведені нижче.

Офіційний сайт (http://www.uipa.edu.ua) УІПА найповніше описує структуру і діяльність Академії. Він розвивається в трьох мовних версіях – українській, російській, англійській. На офіційному сайті представлені посилання на інші електронні ресурси, опис спеціальностей, а також контактна інформація підрозділів і керівництва Академії.

Web-доступ до автоматизованої системи управління Академією (http://uo.uipa.edu.ua/) дозволяє подивитися розклад занять будь-якої групи або викладача, є також пристосований для мобільного телефону варіант свого розкладу. Після авторизації стає доступним навчальний план, студенти та їх батьки можуть перевірити екзаменаційні і залікові оцінки. На кожного студента Академії створюється персональна карта, в якій зібрані загальні дані, успішність і відгуки викладачів. Ця карта, покликана полегшити пошук роботи випускникам УІПА і одержати зворотний зв'язок про якість підготовки з метою її удосконалення.

Електронний каталог бібліотеки (http://library.uipa.edu.ua) УІПА служить для пошуку видань в бібліотеці. Автоматизація значно спрощує це не завжди просте заняття. Після того, як видання знайдено, за ним можна відправлятися на один з абонементів. Більшість книг існує тільки в паперовому варіанті, але для багатьох видань, авторами яких є викладачі УІПА, є й електронні версії. Щоб їх одержати, необхідно пошукати в повнотекстових електронних ресурсах бібліотеки, доступ до яких відкритий тільки в локальній мережі Академії.

Навчання в УІПА проводиться з використанням дистанційних технологій (http://do.uipa.edu.ua). Для всіх предметів створені дистанційні курси, в яких студенти отримують лекційні матеріали, методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, завдання на самостійну роботу тощо. Туди вони висилають результати своєї роботи і там проходять тести. Завдяки дистанційним технологіям немає необхідності бігати в бібліотеку за паперовими методичками, шукати викладача, щоб поставити йому питання або здати завдання. Доступ до дистанційних курсів авторизований, ім'я і пароль отримують всі студенти на початку навчання. Слід наголосити, що дистанційні технології не замінюють традиційний навчальний процес, а доповнюють його.

Щоб отримати доступ до електронних ресурсів, знаходячись в стінах УІПА, не обов'язково шукати комп'ютерний клас з вільним доступом. Якщо Ви щасливий володар ноутбука, то підключитися до локальної комп'ютерної мережі УІПА і Internet можна за технологією Wi-Fi. Точки доступу є у всіх корпусах і називаються pub.uipa. Підключення не потребує пароля і є безкоштовним.