Форма електронного запиту на інформацію


Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації

в Українській інженерно-педагогічної академії, з

атвердженого наказом ректора УІПА

                                                        від ___________ 2011 року № __________


Форма електронного запиту на інформацію


Прізвище фізичної особи / найменування
юридичної особи, об’єднання громадян                                            


Ім’я / відомості про юридичну особу                                                                 По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ


Номер телефону                                                                                     

Поштова адреса    вулиця, проспект    ______________________________
будинок , корпус ______________________________
квартира            ______________________________
населений пункт ______________________________
область             ______________________________
район                ______________________________
індекс               ______________________________

 

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

Зміст запиту                           
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу