Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ  ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

НАКАЗ

 

«___»________2011р.                           м. Харків                            №________

 

Про реалізацію Закону

України «Про доступ до

публічної інформації»

 

З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в УІПА, що додається.

2. Визначити Алафіну Л.С., керівника юридичного відділу, відповідальною особою з питань запитів на інформацію в УІПА.

Встановити, що відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідає за систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, забезпечує координацію дій працівників структурних підрозділів з метою оперативної підготовки відповідей на запити.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

3.1. Визначити відповідального працівника (працівників) за опрацювання запитів на інформацію, здійснення особистого прийому та підготовку копій документів з питань, що належать до компетенції самостійного структурного підрозділу.

3.2. Внести відповідні зміни до положення про окремий структурний підрозділ, номенклатуру справ та посадові інструкції працівників, визначених для опрацювання запитів на інформацію.

3.3. Інформацію про визначеного працівника самостійного структурного підрозділу надати юридичному відділу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на __

 

 

Ректор УІПА                                                                      О.Е.Коваленко