Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

Положення про вчену раду

Положення про наглядову раду

Положення про науково-методичну раду

Положення про науково-педагогічну раду

Положення про науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про деканат

Положення про приймальну комісію

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії

Положення про рейтинг студентів УИПА

Правила призначення академічних стипендій

Положення про переведення студентів на вакнтні місця державного замовлення

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про магістерське стажування студентів

Положення про педагогічне стажування студентів

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

 

 

Положення про факультет (навчально-науковий інститут)

 

Положення про кафедру

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукову бібліотеку

Положення про навчально-науковий центр

Положення про науково-дослідну частину

Положення про аспірантуру та доктарантуру

Положення про відділ кадрів

 

Положення про бухгалтерську службу

 

Положення про юридичний відділ

Положення про канцелярію

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Положення про студентське самоврядування

Положення про конференцію студентів

Положення про конференцію студентського сената