Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

Положення про вчену раду

Положення про наглядову раду

Положення про науково-методичну раду

Положення про науково-педагогічну раду

Положення про науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про деканат

Положення про приймальну комісію

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність в УІПА

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Українській інженерно-педагогічній академії

Положення про рейтинг студентів УИПА

Правила призначення стипендій в УІПА

Порядок формування рейтингу МОН

Порядок призначення стипендій Постанова Кабміна 1050

Зміни до Постанови Кабміна 1050

Положення про переведення студентів на вакнтні місця державного замовлення

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про магістерське стажування студентів

Положення про педагогічне стажування студентів

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про факультет (навчально-науковий інститут)

Положення про кафедру

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про наукову бібліотеку

Положення про навчально-науковий центр

Положення про науково-дослідну частину

Положення про аспірантуру та доктарантуру

Положення про відділ кадрів

Положення про бухгалтерську службу

Положення про юридичний відділ

Положення про канцелярію

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

 

 

ПОЛОЖЕННЯ З ПИТАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Положення про студентське самоврядування

Положення про конференцію студентів

Положення про конференцію студентського сената