УІПА

Впровадження Закону про вищу освіту


З 1 вересня 2014 року набув чинності Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р №1556-VII
 

 

Для організації та проведення заходів з імплементації нового Закону України «Про вищу освіту» в Українській інженерно-педагогічній академії за рішенням Вченої ради академії (протокол №1 від 22.08.2014 р.) наказом ректора №256 від 2.09.2014 р. створено комісію у такому складі:

 

 

 

Президія комісії:

1. Коваленко О.Е. – ректор.

2. Тарасюк А.П. – перший проректор з науково-педагогічної роботи (голова комісії).

3. Васильєва І.Г. –  проректор з науково-педагогічної роботи.

4. Вілков С.М. – проректор з науково-педагогічної роботи.

5. Лазарєв М.І. – проректор з наукової роботи.

6. Іщенко Г.І.  – головний інженер ПО «Турбоатом».

7. Косарєв В.М. – головний інженер високовольтних електричних мереж АК «Харківобленерго».

8. Левченко А.О. – начальник відділу енергетичної безпеки та технічного надзору ВАТ «Турбоатом».

9. Курбатов О.П. – директор Харківського індустріально-педагогічного технікуму.

10. Кравцов В.А.  –  директор ВПУ № 27 м. Куп’янськ,  Харківська обл.

11. Мельниченко О.О. – методист навчально-методичного відділу (секретар комісії).

 

1. Підкомісія з регулювання фінансово-економічних відносин та управління навчальним закладом

1. Коваленко О.Е. – ректор (голова підкомісії).

2. Попова Л.А. – головний бухгалтер.

3. Чалий С.О. – помічник проректора.

4. Некоз Г.Г. – юрист.

 

2. Підкомісія з контролю та якості у сфері вищої освіти

1. Вілков С.М. – проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

2. Тріщ Р.М. – зав. кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації.

3. Блінова Н.О. – заступник начальника Навчально-методичного відділу.

4. Філімоненко Н.П. – секретар ректорату.

 

3. Підкомісія зі стандартизації освітньої діяльності

1. Тарасюк А.П. – перший проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

2. Рябчиков М.Л. – зав. кафедри технологій і дизайну.

3. Нечипоренко С.В. – методист навчально-методичного відділу.

4. Щербакова О.В. – методист навчально-методичного відділу.

5. Мельниченко О.О.  – методист навчально-методичного відділу.

6. Кондратюк О.Л. – в.о. зав. кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем.

7. Смирнов І.П. – доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва.

 

 

4. Підкомісія з організації освітнього процесу

1. Васильєва І.Г. –  проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

 

2. Тарасюк А.П. – перший проректор з науково-педагогічної роботи.

 

3. Фесенко Л.Д. – доцент кафедри фізики, теоретичної та загальної електротехніки.

 

4. Рудась В.Г. – начальник Навчально-методичного відділу.

 

5. Саликін О.М. – зав. практикою.

 

6. Кір’ян О.І. – доцент кафедри менеджменту.

 

7. Бикова Т.І. – доцент кафедри теплоенергетики та енергозбереження.

 

8. Штефан Л.В. – доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

 

5. Підкомісія з  організації виховної роботи та студентського самоврядування

1. Васильєва І.Г. –  проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

2. Фурсова Т.М. – доцент кафедри теплоенергетики та енергозбереження.

3. Шемигон Н.Ю. – в.о. зав.  кафедри філософії та освітніх технологій.

4. Фесенко Г.І. – доцент кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем.

5. Антоненко Н.С. –  в.о. зав.  кафедри систем управління технологічними процесами та об’єктами.

6. Грохова Г.П. – ст. викладач кафедри фізвиховання.

7. Ярмош О.В. – ст. викладач кафедри менеджменту.

8. Сукачова Г.П.  – доцент кафедри українознавства та політології.

 

 

6. Підкомісія з наукової та інноваційної діяльності

1. Лазарєв М.І. – проректор з наукової роботи (голова підкомісії).

2. Канюк Г.І. – декан енергетичного факультету.

3. Драгун С.В. – начальник Науково-дослідної частини.

4. Штефан Л.В. – доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

5. Шелкунова Н.Л. –  мол. наук. співробітник Науково-дослідної частини.

 

7. Підкомісія з міжнародного співробітництва

1. Купріянов О.В. – доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, генеральний секретар Українського Національного моніторингового комітету IGIP (голова підкомісії).

2. Коваленко Д.В. – декан факультету міжнародних освітніх програм.

3. Людвічек К.В. – директор Центру підготовки іноземних громадян.

4. Бурцева В.В. – начальник відділу міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри.

5. Рябчиков М.Л. – зав. кафедри технологій і дизайну.

 

Протягом 2014/2015 н.р. за результатами наукових досліджень педагогічного та технічного напрямів, що проводились в академії було отримано 54 охоронних документа та підготовлено 70 заявок.

8 охоронних документів отримано за участі студентів.

В квітні 2015 р. студентка групи ДІТ-І14маг Кравченко І.І. посіла 3 місце на Всеукраїнській олімпіаді з інтелектуальної власності.

 


 17 березня 2015 року викладачі УІПА – доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Пархоменко О.С. і доцент кафедри українознавства і політології Сукачова Г.П. – взяли участь у роботі Науково-практичного семінару «Інструменти підтримки мобільності науковців у рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки», де розглядались питання можливості участі в міжнародних програмах підтримки наукової кар’єри.


 8 квітня 2015 року Радою молодих вчених академії було проведено круглий стіл на тему «Державне регулювання діяльності молодого вченого в Україні» за участю д.п.н., професора Штефан Л.В., д.т.н., голови Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, заступник голови Ради молодих учених при МОН Попова С.В., к.п.н., доц. Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Циділо І.М.

Під час проведення круглого столу було обговорено ряд актуальних питань, зокрема:

- Проблеми державного регулювання діяльності молодого вченого в умовах трансформаційних змін в освіті та науці.

- Шляхи привернення уваги влади до проблем діяльності молодого вченого в сучасних умовах.

- Перспективи вирішення проблем.


У лютому 2015 року на кафедрі педагогіки та методики професійного навчання було проведено круглий стіл за темою «Інноваційні проекти як основа організації наукової діяльності». У ході проведення круглого столу його учасники обсудили види інноваційних проектів в освіті, визначились із найбільш ефективними для організації наукової роботи на кафедрі, запропонували підходи до розробки паспорту проекту.


Спільна наукова діяльність УІПА і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук в 2014/15 н.р. проводилась у трьох напрямах:

1. Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

В рамках роботи спільного науковий міжвідомчого центру «Нові методи математичного моделювання структури неоднорідних тіл», який функціонує на базі кафедри вищої та прикладної математики УІПА, виконувались держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи, результатом яких став захист 2 докторських дисертацій та публікація ряду наукових статей.

2. «Інститут монокристалів» НАН України.

Проводились спільні наукові дослідження в рамках навчально-наукового міжвідомчого центру «Сучасні комп’ютерні технології. Системи GRID-обчислень», створеного кафедрою інформатики та комп’ютерної техніки УІПА та  Інститутом сцинтиляційних матеріалів науково-технічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України.

Фахівця із академічної установи залучено до участі у навчальному процесі академії.

3. Університет менеджменту освіти НАПН України.

В рамках договору між кафедрою педагогіки та методики професійного навчання УІПА та Університетом менеджменту освіти НАПН України розпочато співпрацю у розробці та впровадженні спільних проектів наукових досліджень у галузі психології та педагогіки післядипломної педагогічної освіти, організації міжнародних, національних і регіональних науково-практичних конференцій, наукових і науково-освітніх видавничих проектів.


 На енергетичному факультеті в рамках навчально-науково-виробничого комплексу «Енергетик» силами центру «Учтехніка» під керівництвом д.т.н. проф. Канюка Г.І. розроблено натурні зразки фрагменту житлового будинку, який пріоритетно споживає енергію Сонця, та теплового насосу «вода – вода», який відтворює процес транспортування теплової енергії від середовища меншої температури до середовища з більшою температурою.

У травні 2015 р. ці зразки було представлено на «Наукових пікніках» у парку ім. Т.Г. Шевченка м. Харків. Вони були у центрі уваги численних відвідувачів загальноміського форуму науковців-експериментаторів.


В 2014/2015 н.р. з використанням результатів наукових досліджень було виконано такі магістерські роботи:

1. «Дослідження енергозберігаючих технологій при виготовлені елементів ротора парової турбіни».

2. «Застосування енергозберігаючих режимів експлуатації теплоенергетичних установок конденсаційних блоків».

3. «Дослідження енергозберігаючих технологій турбіни 300 МВт за рахунок удосконалення проточної частини ЦВТ».

4. «Дослідження ефективності енергозберігаючих методів управління нагнітачами електричних станцій».

5. «Розробка заходів енергозберігаючого управління котельними агрегатами електричних станцій».

6. «Дослідження шляхів підвищення ефективності роботи парових турбін електричних станцій».

7. «Проблема захисту водних басейнів від нафтопродуктів. Розробка і підбір устаткування для технології магнітної рідини»,

8. «Проблема захисту реакторів по переробці нафтопродуктів. Підбір і розробка складів матеріалу для захисту реактора»

 


Дочірні категорії