Акредитаційна експертиза підготовки магістрів "Менеджмент"

З 07 по 09 листопада 2018 р. в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено  акредитаційну експертизу підготовки магістрів з освітньо-професійної програми "Управління навчальним закладом" зі спеціальності  073 Менеджмент  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Подивитися експертні висновки